PL

z rzędu {przysłówek}

volume_up
z rzędu (też: kolejno)
Musimy bowiem jasno stwierdzić jedną rzecz - Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz szesnasty z rzędu nie wydał pozytywnego poświadczenia.
For there is one thing that must be clear to us, which is that for the 16th time in succession the European Court of Auditors has not given a positive statement.
Czternasty raz z rzędu Europejski Trybunał Obrachunkowy nie potwierdził obecnie legalności i prawidłowości transakcji finansowych UE w swoich rocznych sprawozdaniach z audytu.
The European Court of Auditors has now failed to confirm the legality and regularity of the EU's financial transactions in its annual audit reports 14 times in succession.
z rzędu (też: pod rząd, z kolei)
Można to zrobić jednego roku, a nawet przez dwa lata z rzędu.
And you can do that one year in a row, you may be able to do it two years in a row.
Po raz 14. z rzędu tego rodzaju oświadczenie nie urzeczywistniło się.
For the 14th time in a row, this statement has not materialised.
Po raz drugi z rzędu możemy mówić o opinii bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdania finansowego.
For the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.

Przykłady użycia - "z rzędu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWynajęte dzieciaki odrabiały za mnie zadania z księgowości, 13 zadań z rzędu.
I hired kids to do my accounting assignments in university for 13 consecutive assignments.
PolishZbyt wielu Europejczyków w Europie nie ma dostępu do pożywnego posiłku dwa dni z rzędu.
Too many Europeans, in Europe, have no access to a nutritional meal for two days at a time.
PolishNastępnie, jeśli ANC pozostaje > 1, 0 x 109/ l przez następne 3 dni z rzędu
Then, if ANC remains > 1.0 x 10 / l for 3 more consecutive days
PolishMożna to zrobić jednego roku, a nawet przez dwa lata z rzędu.
And you can do that one year in a row, you may be able to do it two years in a row.
Polishna piśmie - Trybunał Obrachunkowy nie mógł zatwierdzić ksiąg UE 13. rok z rzędu.
in writing. - The Court of Auditors has been unable to approve the EU's books for the 13th year running.
PolishPo raz drugi z rzędu możemy mówić o opinii bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdania finansowego.
For the second time in a row, we can speak of an unqualified opinion on the accounts.
PolishPrzedsiębiorstwa upadają, a PKB spada czwarty rok z rzędu.
Businesses are collapsing, and for the fourth consecutive year our GNP has decreased.
PolishPo raz 14. z rzędu tego rodzaju oświadczenie nie urzeczywistniło się.
For the 14th time in a row, this statement has not materialised.
PolishTakże drugi rok z rzędu Rada nie podjęła takiej decyzji.
Also for the second year running, the Council has not taken this decision.
PolishWedług linii lotniczych można sobie poradzić z przerwą rzędu pięciu dni.
A five-day break, the airlines said, could be coped with.
PolishAle utrata 50 do 80 kolonii uniemożliwia przetrwanie trzech lat z rzędu.
But if you're losing 50 percent to 80 percent of your colonies, you can't survive three years in a row.
PolishPiąty rok z rzędu Turcja nie spełniła żądań Europy.
For the fifth consecutive year, Turkey has failed to comply with Europe's requests.
PolishKręgowce oraz ssaki z rzędu naczelnych są objęte szczególną ochroną.
Vertebrates and primates enjoy special protection.
PolishPo pierwsze, trzeci rok z rzędu rozliczenie roczne uzyskało pozbawioną zastrzeżeń, pozytywną ocenę.
Firstly, for the third year in a row, the annual accounts have received an unqualified positive opinion.
PolishPo pierwsze, Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdania finansowego za drugi rok z rzędu.
First, the Court gives an unqualified opinion on the accounts for the second year running.
PolishJeśli szesnasty raz z rzędu niemożliwe jest wykrycie sprawców, to już naprawdę zbyt wiele.
When, for the sixteenth time in a row, it seems impossible to track down the perpetrators, that really is too much.
PolishDrugi rok z rzędu Komisja zaleca rozpoczęcie rozmów o członkostwie z Macedonią.
For the second consecutive year, the Commission is recommending the commencement of membership talks with regard to Macedonia.
PolishZ udziałem rzędu 1,72% całkowitej liczby pracowników, Unia Europejska znajduje się daleko za konkurentami.
With a proportion of 1.72% of the total workforce, the European Union is far behind all its competitors.
PolishI nie mogę kryć faktu, że nigdy nie przywykłem do rozliczeń z ujemnym udziałem kapitałowym rzędu 58 miliardów.
And I cannot hide the fact that I shall never get used to accounts with negative equity of 58 billion.
PolishTo trzeci rok z rzędu, kiedy Trybunał uznał rachunki za wolne od istotnych błędów i wiarygodne.
This is the third consecutive year the Court has found the accounts to be free from material misstatements and reliable.

Synonimy (polski) dla "z rzędu":

z rzędu

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z rzędu"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik