"z przyszłością" - angielskie tłumaczenie

PL

"z przyszłością" po angielsku

EN
PL

z przyszłością {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
z przyszłością
volume_up
coming {przym.} (gaining importance)

Przykłady użycia - "z przyszłością" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego ważne jest, aby poradzić sobie nie tylko z przeszłością, ale także z przyszłością.
It is therefore important to deal not only with the past but also with the future.
PolishDlaczego opowiadam wam tą historię i co to ma wspólnego z przyszłością zdrowia?
Now why am I telling you this story, and what does this have to do with the future of health?
PolishPrzyszłość, którą stworzymy może być przyszłością, z której będziemy dumni.
The future that we will create can be a future that we'll be proud of.
PolishByła to ostatnia debata z serii refleksji nad przyszłością Europy.
That was the last debate in our series of reflections on the future of Europe.
PolishMusimy mieć świadomość, że przyszłość tej planety jest ściśle powiązana z przyszłością tego regionu.
We must be aware that the planet's future is closely linked to this region's future.
PolishW związku z tym najważniejsze pytanie brzmi: co z przyszłością?
The most important question in connection with this is naturally: what about the future?
PolishObecnie Unia Europejska igra z przyszłością wielu rolników i hodowców.
At the moment, the European Union is playing with the future of many farmers and stockbreeders.
PolishPrzyszłość mobilności w miastach jest więc ściśle powiązana z przyszłością żeglugi śródlądowej.
The future of urban mobility is therefore closely connected to the future of inland shipping.
PolishNigdy nie odpowiedział Pan na pytanie, jak sobie poradzić z tą obecną sytuacją i z przyszłością.
You never answer the question of how to deal with this current situation and with the future.
PolishSzkodzi reputacji kraju, jego obywatelom i ich ambicjom związanym z europejską przyszłością.
It is hurting the reputation of the country, its citizens and their ambitions for a European future.
PolishMłodzi ludzie po prostu powinni zobaczyć, z jaką przyszłością wiązałaby się praca w sektorze transportu morskiego.
Young people simply need to see what future prospects they would have in maritime transport.
PolishWreszcie, co nie najmniej ważne, dzisiejsza debata jest ściśle związana z przyszłością wspólnej polityki rolnej.
Last but not least, today's debate is closely linked to the future of the common agricultural policy.
PolishMy, w Jordanii, jesteśmy gotowi na spotkanie z przyszłością.
PolishIgramy z przyszłością samej UE.
PolishJest on osobą z Estonii, która bardziej niż inni związana jest z przyszłością Europy, jak i oczywiście z jej teraźniejszością.
He is a figure from Estonia who, more than most, is bound up with Europe's future and, of course, with her present.
PolishMłody z pomysłami i przyszłością.
PolishUzależnienie celów ochrony klimatu od wcześniejszego ustąpienia innych krajów to igranie z przyszłością ludzkości.
Making better climate protection targets dependent on the prior concessions of other States is playing dice with the future of humanity.
PolishCi, którzy nie potrafią i nie chcą odpowiedzieć na te pytania, którzy chowają głowy w piasek, igrają z przyszłością Europy.
Those who are unable and unwilling to face these questions, who stick their heads in the sand, are playing with the future of Europe.
PolishA co z przyszłością?
PolishCo zatem z przyszłością?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z przyszłością"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik