"z przyjemnością" - angielskie tłumaczenie

PL

"z przyjemnością" po angielsku

PL

z przyjemnością

volume_up
z przyjemnością
Z przyjemnością przyłączam się również do inicjatywy przejrzystości, zaproponowanej przez panią Hübner.
I also gladly subscribe to the transparency initiative put forward by Mrs Hübner.
Moje wystąpienie rozpocznę od przyjęcia - z przyjemnością - przeprosin pana posła Schulza.
I will start by gladly accepting Mr Schulz's apology.
Pod koniec naszej prezydencji z przyjemnością poinformuję państwa o osiągnięciu porozumienia w tej sprawie.
At the end of our presidency I would gladly report to you that agreement has been successfully reached on this matter.
Z przyjemnością stwierdzam, że Komisja nas zrozumiała.
I see with pleasure that the Commission has understood us.
Z przyjemnością wysłuchamy sprawozdania urzędującego przewodniczącego Rady.
Ladies and gentlemen, it is a pleasure to listen to the report of the President-in-Office of the Council.
Najczęstszym z nich jest mylenie szczęścia z przyjemnością.
One of the most common ones is happiness and pleasure.
Z przyjemnością podpisałam umowę pomiędzy Unią Europejską a Konfederacją Szwajcarską i był to pierwszy dokument, który podpisałam jako komisarz ds. edukacji, kultury i młodzieży.
It was my pleasure to have signed this act between the European Union and the Swiss Confederation as my first act as Commissioner for Education, Culture and Youth.

Przykłady użycia - "z przyjemnością" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDo tego zobowiązał się komisarz McCreevy, co z przyjemnością państwu przekazuję.
This is a commitment from Commissioner McCreevy that I am happy to pass on to you.
PolishOsobiście robiłabym to i z przyjemnością sama stosowałabym tego rodzaju produkty.
I myself would happily do it and would be happy to use the products myself.
Polish(GA) Tak czy owak, jest to dobre sprawozdanie i z przyjemnością je poprę.
(GA) Be that as it may, this is a fine report and I am very happy to support it.
PolishI jeśli ktoś z was ma pomysł jak rozwiązać ten problem, z przyjemnością go wysłuchamy.
And if you guys have ideas to help us solve this, we'd love to hear about it.
PolishI z przyjemnością odkryłem, że napisał tę książkę, gdy sam był na urlopie.
And I was pleased to see that he actually wrote the book while he was on sabbatical.
PolishZ innej strony, z przyjemnością przyjmujemy zwiększenie budżetu Frontexu o 30 milionów EUR.
On a different level, we welcome the EUR 30 million increase in Frontex's budget.
PolishZ wielką przyjemnością i zainteresowaniem wysłuchałem wystąpień pań i panów posłów.
I took great pleasure and interest in listening to the speeches of the honourable Members.
PolishSłowem, z przyjemnością wysłuchałem debaty i z radością odpowiem na niektóre z pytań.
In short, I enjoyed listening to the debate and I will be happy to answer some questions.
PolishZ przyjemnością też słucham głosów kolegów, ale muszę się podzielić taką uwagą.
We are concentrating, here, on the work of the European Commission.
PolishZ przyjemnością poprę je w głosowaniu, choć czeka nas jeszcze dużo pracy w tej sprawie.
I am delighted to support it but we have still got plenty of work to do.
PolishZ przyjemnością oczekuję, aby usłyszeć poglądy uczestników tej debaty.
I very much look forward to hearing the views expressed during this debate.
PolishZ przyjemnością popieram sprawozdanie, które przyniesie nam wszystkim korzyści.
I am delighted to support this report which will benefit us all.
PolishPopieram przyjęcie budżetu korygującego i to z przyjemnością.
Mr President, I support the amending budget and am happy to do so.
PolishPonieważ ja sam pochodzę z terenów północnych, z przyjemnością śledziłem ten proces.
Because I myself come from a northern area, it gave me great pleasure to follow this process.
PolishZ przyjemnością poparłem przedmiotowe zalecenia.
(GA) Madam President, I was pleased to support these recommendations.
PolishZ wielką przyjemnością wysłuchałem słów pana wiceprzewodniczącego Barrota.
I very much enjoyed listening to Vice-President Barrot's statements.
PolishZ przyjemnością potwierdzam, że Komisja zdecydowanie popiera ogólne podejście Parlamentu.
I am happy to confirm that the Commission strongly supports Parliament's overall approach.
PolishZ przyjemnością głosowałem za przyjęciem tego projektu.
Mr President, I was pleased to vote in favour of this proposal.
PolishZ przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
PolishTak więc, podsumowując, z przyjemnością mogę stwierdzić, że nasze poglądy są w tej materii zbieżne.
So, all in all, I note with pleasure that our views are in line with one another.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z przyjemnością"

z przyimek
z
English
z dużą przyjemnością
z wyraźną przyjemnością
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English