"z początku" - angielskie tłumaczenie

PL

"z początku" po angielsku

PL

z początku {przysłówek}

volume_up
z początku (też: wpierw, nieszablonowo)

Przykłady użycia - "z początku" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishInny niż kryzys azjatycki czy bańka internetowa z początku obecnego tysiąclecia.
Not like the Asian crisis or the dotcom bubble bursting in the early 2000s.
PolishNa początku, wraz z żoną podjęliśmy pięć decyzji co zrobimy z pieniędzmi.
My wife and I first made five decisions on what to do with the money.
PolishBardzo duży postęp osiągnięto z Radą, która na początku nie chciała współpracować.
Very significant progress has been made with the Council, which at first did not want to respond.
PolishInny niż kryzys finansów publicznych z lat 80. i początku 90.
Not an event like the sovereign debt crisis of the 1980s and beginning of the 1990s.
PolishTo prawda, że z początku współpraca regionalna jest raczej trudna.
It is true that regional cooperation is rather difficult at the start.
PolishPrymitywne zwierzę, ma układ nerwowy, z początku pływa w oceanie.
Rudimentary animal, has a nervous system, swims around in the ocean in its juvenile life.
PolishZ początku brzmiało to dobrze, ale 600 streszczeń to nie w kij dmuchał.
Actually it sounded nice in the beginning, but when you look at 600 summaries, it's quite a lot.
PolishDziedzictwu prędko z początku nabytemu naostatek błogosławić nie będą.
An inheritance [may be] gotten hastily at the beginning; But the end thereof shall not be blessed.
PolishKiedy rzeczywiście pójdziesz i usiądziesz w jednej z klas, na początku wszystko wydaje się bardzo dziwne.
When you actually go and sit in one of these classrooms, at first it's very bizarre.
PolishRozgrywa się w wielu skalach, z początku małych, a potem ogromnych.
It occurs at all these different scales, first of all, from very, very small to very, very large.
PolishDziś, gdy jest się w Bośni aż trudno uwierzyć w wydarzenia z początku lat 90.
Today when you go to Bosnia it is almost impossible to believe that what we saw in the early 1990s happened.
PolishJakie elementy znajdują się w dyrektywie w sprawie etykiet z początku lat dziewięćdziesiątych XX w,?
What is in the labelling directive from the beginning of the 1990s?
PolishJednym z ludzi, którzy na początku przy tym pracowali, był mój ojciec, Freeman -- ten w środku.
And one of the people who worked on it in the beginning was my father, Freeman, there in the middle.
PolishI rzekł im Jezus: To, co wam z początku powiadam.
Jesus said unto them, Even that which I have also spoken unto you from the beginning.
PolishMałe auto z Lego na początku klipu odnosi się do dużego, prawdziwego samochodu na końcu klipu.
The little Lego car in the beginning of the video references the big, real car near the end of the video.
PolishZ początku wstydziły się rozmawiać, ale jak zaczęły, nie sposób było im było przerwać.
OK, at first women were a little shy, a little reluctant to talk. ~~~ Once they got going, you couldn't stop them.
Polish"Narkotyki: z początku fajne, później nie do zniesienia."
"Drugs are fun in the beginning but become a drag later on."
PolishNa początku okresu, z którego pochodzą te dane, Chiny były światowym liderem w dziedzinie technologii.
Back in the beginning of the data presented in this chart, China was the world's high-technology leader.
Polish(Śmiech) Z początku na taką myśl aż nas skręca.
(Laughter) Now when we first hear this data, we recoil.
PolishNie możemy pozwolić, aby pewne ograniczenia, które z początku mogą mieć sens, pozostały w mocy na stałe.
We must not allow certain restrictions, which may perhaps make sense at the start, to remain in place permanently.

Synonimy (polski) dla "z początku":

z początku

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z początku"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik