PL

z pamięci

volume_up
Gdy do nich dochodzi, są zazwyczaj przedmiotem dyskusji, a potem czas szybko wymazuje te tragedie z pamięci.
These are usually discussed when they occur, and then time quickly sweeps tragedies away from memory.
. ~~~ Więc komputer bierze określoną daną z pamięci, wysyła ją do procesora, czyli jednostki arytmetyczno-logicznej, a potem wstawia ją z powrotem do pamięci.
OK, so a computer picks a specific item of data from memory, it sends it into the processor or the ALU, and then it puts the result back into memory.
Wspaniałe jest to, że możemy potem pobrać z pamięci, z kory asocjacyjnej, i stworzyć obrazy wtórne w tych samych rejonach odpowiedzialnych za percepcję.
And the great beauty is that you can then go from memory, out of those association cortices, and produce back images in the very same regions that have perception.

Przykłady użycia - "z pamięci" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishUznanie ludobójstwa Romów jest w związku z tym prawdziwym aktem pamięci.
The recognition of the Roma genocide is therefore a genuine act of remembrance.
PolishNikt nie ma prawa kpić sobie z pamięci o tych, którzy polegli na wojnie.
No one has the right to make a mockery of the memory of those who have perished in wars.
PolishUwaga: usunięcie historii z pamięci podręcznej może potrwać kilka minut.
Note: It can take several minutes for the cache history to be deleted.
Polishdrętwienie i mrowienie, zaniki pamięci, trudności z koncentracją, trudności w mówieniu, zawroty głowy
and needles, memory loss, concentration difficulty, difficulty to talk, vertigo
Polishzaburzenia umysłowe (takie jak utrata pamięci, trudności z koncentracją)
mental impairment (such as memory loss, concentration difficulty)
PolishMożesz też wyświetlić stronę z pamięci podręcznej w wersji wyłącznie tekstowej.
You can also view a text-only version of your cached page.
PolishNauczyciele przedmiotów ścisłych od lat tylko psują definicję i recytują ją z pamięci.
Teachers who have been teaching science for donkey years, they just muck up the definition and they spit it out.
PolishLink z pamięci podręcznej jest dostępny w ramach podglądu wizualnego.
The cached link is located within the visual preview.
PolishJeśli w ogóle nie chcesz, aby dla danej strony był wyświetlany link z pamięci podręcznej, użyj metatagu noarchive.
If you don't want Google to ever display a Cached link for a page, use the noarchive meta tag.
PolishGdy do nich dochodzi, są zazwyczaj przedmiotem dyskusji, a potem czas szybko wymazuje te tragedie z pamięci.
These are usually discussed when they occur, and then time quickly sweeps tragedies away from memory.
PolishNagroda dla młodych dramaturgów przyznawana wraz z nagrodą pamięci Fryderyka Schillera landu Badenii-Wirtembergii (1998)
Fördergabe des Schiller-Gedächtnispreises von Baden-Württemberg (1998)
PolishDo objawów PML należy utrata pamięci, kłopoty z logicznym myśleniem, trudności w chodzeniu i(lub) utrata wzroku.
Symptoms of PML include memory loss, trouble thinking, difficulty with walking and/or loss of vision.
PolishOdpowiedział król, i rzekł: Zaiste wiem, że umyślnie odwłaczacie, bacząc, że mi ten sen z pamięci wyszedł.
The king answered and said, I know of a certainty that ye would gain time, because ye see the thing is gone from me.
PolishNie "przełóż", usuń je z pamięci, nie ma go!
You can quit the email app; you can't quit your boss.
PolishPrzechowuje ona informacje z karty telefonicznej w pamięci telefonu Blackberry, a następnie umożliwia wykonanie połączenia na dwa sposoby.
It stores calling card information on your BlackBerry, then supports two ways to make calls.
PolishWypadłem z pamięci jako umarły; stałem się jako naczynie stłuczone.
For I have heard the defaming of many, Terror on every side: While they took counsel together against me, They devised to take away my life.
PolishNależy natychmiast zgłosić lekarzowi, jeśli następuje utrata pamięci, problemy z myśleniem, trudności w chodzeniu lub utrata widzenia.
Tell your doctor immediately if you have memory loss, trouble thinking, difficulty with walking or loss of vision.
Polishmoduł pamięci z łączówką jednorzędową
PolishNiemiecki koncern Qimonda, jeden z największych producentów układów pamięci, ogłosił bankructwo.
Mr President, the German Qimonda corporation, one of the largest memory chip manufacturers, has declared bankruptcy.
PolishAle nie mogłam wymazać tego z pamięci, a już na pewno nie zostało to wymazane z pamięci publiki.
So, I got a gun and started to shoot at the image of Diana, but I couldn't erase this from my memory and certainly it was not being erased from the public psyche.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z pamięci"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
wymazywać z pamięci czasownik
wymazać z pamięci czasownik
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English