"z oddaniem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z oddaniem" po angielsku

PL

z oddaniem {przysłówek}

volume_up
z oddaniem (też: z poświęceniem)

Przykłady użycia - "z oddaniem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZapewniam państwa, że z oddaniem będę realizować to zadanie.
I assure you that I remain committed to that task.
PolishPotem pozwoliła pani na siedmiominutową odpowiedź i przechodzi pani do innej osoby z pytaniem uzupełniającym przed oddaniem głosu osobie, która była pierwsza.
Then you allow a seven-minute reply and you go to someone else to ask a supplementary before the original questioner.
PolishA z drugiej strony na solidarności państw członkowskich ze społecznością, polegającej na wypełnianiu z oddaniem wspólnie przyjętych zobowiązań.
On the other hand, Member States also have to show solidarity with the community by faithfully carrying out jointly decided obligations.
PolishBardzo często: utrata apetytu, ból głowy, zaparcia (trudności z oddaniem kału), nudności, wymioty, wysypka, utrata włosów, zmęczenie.
Very common: loss of appetite, headache, constipation (difficulty passing stools), nausea (feeling sick in your stomach), vomiting, rash, hair loss, tiredness.
PolishRozumiem doskonale słowa pana premiera na temat narodowej tożsamości, którą my - kraje pomiędzy wschodem a zachodem Europy - budowaliśmy z wielkim oddaniem.
I perfectly understand your words on national identity, an identity which we, the countries between the east and the west of Europe, have built up successfully.
PolishMam też nadzieję, że podpisanie aktu jasno pokaże, że nadal zamierzamy z energią i oddaniem pracować w celu osiągnięcia widocznego postępu dla dobra naszych obywateli.
I also hope that this public signing will underline that we intend to go on working with vigour and dedication to achieve tangible progress for our citizens.
PolishByłem bardzo zadowolony, że pani komisarz, zgodnie z jej oddaniem sprawom konsumentów i z energią, którą poświęciła temu portfolio, chciała zająć się tą kwestią.
I was pleased that the Commissioner, in line with her very strong commitment to consumers and the energy she has brought to this portfolio, wanted to seize this issue.
PolishPrzeprowadzone zostały długie i trudne dyskusje w ramach rozmów trójstronnych, którymi kierowała pani sprawozdawczyni z wielkim oddaniem i wielką umiejętnością, za co jej dziękuję.
There have been long and difficult discussions during the trialogue which the rapporteur has steered with great dedication and skill, and I thank her for that.

Synonimy (polski) dla "z oddali":

z oddali

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z oddaniem"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik