"z mocą wsteczną" - angielskie tłumaczenie

PL

"z mocą wsteczną" po angielsku

PL

z mocą wsteczną {przysłówek}

volume_up
1. Prawo
z mocą wsteczną
Druga możliwość dotyczy skupienia się na finansowych rekompensatach wypłacanych z mocą wsteczną za opóźnienia i odwołania kursów.
With the other alternative, the focus is on financial compensation paid retrospectively for delays and cancellations of services.

Przykłady użycia - "z mocą wsteczną" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNie należy już nigdy więcej dopuścić do przyjmowania podobnych obowiązujących z mocą wsteczną ustaw.
Never again should a law like this one with retroactive effect be drawn up.
PolishW swojej pierwszej wypowiedzi wspomniałam o płatnościach z mocą wsteczną.
I mentioned retroactivity the first time that I spoke.
PolishNiektóre decyzje zostaną nawet zastosowane z mocą wsteczną.
Some decisions will even be applied retroactively.
PolishTemu przecież służy wprowadzenie nowych współczynników i zwiększone rekompensaty z mocą wsteczną.
After all, that is what the introduction of new factors and the increased compensation with retroactive effect will achieve.
PolishPrzepisy nie będą obowiązywać z mocą wsteczną.
PolishW sprawozdaniu pana posła von Wogaua udziela się wręcz z mocą wsteczną poparcia straszliwie przecenionemu programowi Eurofighter.
The von Wogau report even lends its retrospective support to the dreadfully overpriced Eurofighter programme.
PolishDruga możliwość dotyczy skupienia się na finansowych rekompensatach wypłacanych z mocą wsteczną za opóźnienia i odwołania kursów.
With the other alternative, the focus is on financial compensation paid retrospectively for delays and cancellations of services.
PolishProponowane wdrożenie z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2005 r. stwarza jednakże problemy co do dokładnego zakresu retroaktywności decyzji.
However, the proposed retroactive implementation from 1 January 2005 poses problems for the precise extent of this retroactivity.
PolishZgadzam się, że wdrożenie metody nie powinno działać z mocą wsteczną, tak aby uniknąć konfliktów pomiędzy państwami członkowskimi oraz ewentualnych problemów prawnych.
I agree that the implementation of this method should not have any retroactive effect, so as to avoid conflict between Member States and possible legal action.
PolishJak wnioskowano w poprawce 9, w tekście końcowym producenci syropu inulinowego i plantatorzy cykorii zostaną wyraźnie zakwalifikowani do otrzymania płatności z mocą wsteczną.
As requested in amendment 9, the eligibility of inulin syrup producers and chicory growers for retroactive payments will be explicitly mentioned in the final text.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z mocą wsteczną"

z przyimek
z
English