"z możliwością przedłużenia" - angielskie tłumaczenie

PL

"z możliwością przedłużenia" po angielsku

PL

z możliwością przedłużenia {przymiotnik}

volume_up
z możliwością przedłużenia

Przykłady użycia - "z możliwością przedłużenia" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPlan przewiduje całkowite zakończenie wszystkich postępowań prawnych do końca 2011 roku, z możliwością przedłużenia tego terminu do 2012 roku.
The plan provides for full completion of all legal proceedings by the end of 2011, with a possible extension into 2012.
PolishSłychać było oskarżenia w związku z okresem trwania zatrzymania do czasu wydalenia: sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia o następne 12 miesięcy.
Accusations have been made in connection with the duration of the period of detention pending removal: six months, which can be extended by a further 12 months.
PolishNie, to jest wniosek, który Komisja Europejska zgłosiła ze względu na intensywne powodzie w Pakistanie, ograniczony czasowo do dwóch lat, z możliwością przedłużenia o kolejny rok.
No, this is a proposal that the European Commission has made with respect to the massive flooding in Pakistan, time-bound for two years, with the possibility of its being continued for another year.