"z kim" - angielskie tłumaczenie

PL

"z kim" po angielsku

PL

z kim

volume_up
Jak może coś takiego twierdzić, skoro nie wie, z kim przyjdzie mu niedługo negocjować?
How can he say that, when he does not even know with whom he may shortly have to negotiate?
A z kim, jak nie z Hamasem, pośrednio lub bezpośrednio, należy szukać wyjścia w sytuacji ślepej przemocy?
If not with Hamas, directly or indirectly, then with whom must a way out of the blind violence be sought?
Jeżeli trzeba porozumiewać się z rządami i krajami w szczegółowych sprawach, nie można wybierać, z kim się rozmawia.
If one has to deal with governments and countries about specific issues, one cannot choose whom to talk to.

Przykłady użycia - "z kim" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJedna z moich przyjaciółek z uniwersytetu, Marie, powiedziała: "Kim, rozgryzłam to.
One of my girlfriends in graduate school, Marie, said, "Kim, I figured it out.
PolishPragnę także dodać, że nie wiem, kto z kim rozmawia spośród ogółu ludności w UE.
I would also like to add that I do not know who talks to which members of the public in the EU.
PolishJeżeli tego nie zrobimy, nikt spoza Unii nie będzie wiedział, z kim rozmawiać.
Otherwise, in the outside world they will not know who to contact.
PolishJak może coś takiego twierdzić, skoro nie wie, z kim przyjdzie mu niedługo negocjować?
How can he say that, when he does not even know with whom he may shortly have to negotiate?
PolishKiedy nie ma już z kim grać, trzeba natychmiast zejść ze sceny.
As soon as I can't find anybody else to air out, I leave the scene immediately.
PolishJedyny realnym wyborem było "z kim", nie "kiedy" czy "co robić potem".
The only real choice was who, not when, and not what you did after.
PolishTo anomalia, to miejsce, gdzie system tak naprawdę kłóci się z tym kim jesteśmy jako ludzie.
It's an anomaly, it's a place where the system actually is at odds with who we are as people.
PolishYR: Chcę wytrenować kogoś młodszego, z kim mógłbym dzielić doświadczenie, wykonując loty akrobatyczne.
YR: First, to instruct a younger guy. ~~~ I want to share it, to do formation flights.
PolishChcesz skorzystać z Google i sprawdzić kim jest ta Mena Trott?
You have your Google search where you say, "Hey, what is Mena Trott?"
PolishMogę wam dokładnie powiedzieć gdzie i z kim byłem, ponieważ musiałem to rejestrować dla FBI.
And I can tell you exactly who I was with, where I was, because this is what I had to do with the FBI.
Polish"Z kim, wg ciebie, sypiają ci mężczyźni?" Prosty rachunek!
"Oh, well -- men are more adulterous!" ~~~ And I say, "Who do you think these men are sleeping with?"
PolishJesteśmy natomiast bardzo, bardzo szczęśliwi z powodu tego, kim są.
But we're really, really happy about who they are.
PolishNie mamy się tu z kim porównać, jako jedyne zwierzę, które chodzi wyprostowane, na dwóch nogach.
Here you can't find anybody to compare it with, because we're the only animal that walks upright on two legs.
PolishGdy pojawi się ktoś, z kim szpital nie wie, co zrobić, bo nie umieją postawić diagnozy, wzywają nas.
When somebody shows up, and the hospital doesn't know what to do because they can't diagnose it, they call us.
PolishA z kim, jak nie z Hamasem, pośrednio lub bezpośrednio, należy szukać wyjścia w sytuacji ślepej przemocy?
If not with Hamas, directly or indirectly, then with whom must a way out of the blind violence be sought?
PolishLecz w końcu zdecydowałem, że, to co naprawdę powinienem zrobić, to nie walczyć z tym kim jestem ale przyjąć to.
But ultimately, I decided that what I really ought to do is not fight being who I am, but embrace it.
PolishI mogę, ale - dam wam poprostu, może jeden, a zależnie od czasu, może dwa przykłady, z kim pracujemy.
And I can, but I'll give you just, maybe one, and depending on time I may give you two examples who we work with.
Polishstrona, którą tworzę z żoną, Amy-Jo Kim.
website you can go visit, I joined up with my wife, Amy-Jo Kim.
PolishNie chciałabyś dzielić się igłą tak samo jak nie dzielisz się szczoteczką - nawet z kimś, z kim sypiasz.
You don't want to share a needle anymore than you want to share a toothbrush even with someone you're sleeping with.
PolishPozostaje jednak pytanie: z kim się konsultowano?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z kim"

kim zaimek
English
z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English