"z jakiegoś powodu" - angielskie tłumaczenie

PL

"z jakiegoś powodu" po angielsku

PL

z jakiegoś powodu {przysłówek}

volume_up
z jakiegoś powodu
Z jakiegoś powodu pisałam o kopcach z kamieni, które budował jakiś człowiek.
For some reason I wrote about cairns -- stacks of rocks -- that a man was building.
Ale z jakiegoś powodu, zacząłem zajmować się czymś innym.
But then, for some reason, I got into something else, just recently.
Ale z jakiegoś powodu design jest tu wciąż mylony z dekoracją.
But design, for some reason, is still misunderstood for decoration.

Przykłady użycia - "z jakiegoś powodu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ jakiegoś powodu pisałam o kopcach z kamieni, które budował jakiś człowiek.
For some reason I wrote about cairns -- stacks of rocks -- that a man was building.
PolishWydaje się, że żarłacze olbrzymie z jakiegoś powodu mają bardzo małą różnorodność.
So it does seem to be that basking sharks, for some reason, have incredibly low diversity.
PolishZ jakiegoś powodu byliśmy świadkami fali bezprecedensowych strajków w całej Europie.
For some reason, we have witnessed a wave of unprecedented general strikes all over Europe.
PolishSformułowanie to zwykle stanowi część poprawki, ale tym razem z jakiegoś powodu umknęło ono naszej uwadze.
This is normally built into an amendment, but for some reason it got left out.
PolishNajwyraźniej z jakiegoś powodu zwłaszcza kobiety uważają, że Unia Europejska jest im w jakimś stopniu obca.
Obviously, for some reason women in particular feel the EU is somehow alien to them.
PolishAle z jakiegoś powodu design jest tu wciąż mylony z dekoracją.
But design, for some reason, is still misunderstood for decoration.
PolishJa również miałam wrażenie, że ofiary są tu z jakiegoś powodu nieobecne.
I, too, have felt that victims have been somewhat absent.
PolishAle z jakiegoś powodu, zacząłem zajmować się czymś innym.
But then, for some reason, I got into something else, just recently.
PolishZ jakiegoś powodu implant nie stymuluje odpowiednio kory słuchowej podczas percepcji melodii.
So for whatever reason, this implant is not successfully stimulating auditory cortices during melody perception.
PolishJeśli z jakiegoś powodu lekarz prowadzący jest niedostępny należy natychmiast skontaktować się z innym lekarzem.
If your doctor cannot be reached for any reason, an alternate should be contacted immediately.
PolishMieli tu szansę odbudować miasto od podstaw, ale z jakiegoś powodu nasza wiedza do nich nie dotarła.
And here they had a chance to rebuild cities from the bottom up, but somehow were not connecting with them.
PolishChris z jakiegoś powodu zdecydował się dać mi 100 tysięcy dolarów.
PolishNie rozumiem więc tego twierdzenia, że krajowa ratyfikacja parlamentarna jest z jakiegoś powodu niedemokratyczna.
So I do not understand this argument that national parliamentary ratification is somehow undemocratic.
PolishWydaje mi się, że z jakiegoś powodu synchronizacja sprawia nam przyjemność.
I was trying to think, how is sync connected to happiness, and it occurred to me that for some reason we take pleasure in synchronizing.
PolishNa Marsie są obszary, gdzie z jakiegoś powodu powierzchnia jest silnie magnetyczna.
There are regions on Mars, where, for some reason -- we don't understand why at this point -- the surface is very, very highly magnetized.
PolishJeśli nagle by zniknęły, z jakiegoś powodu.
Think about if they are taken away from you, if one day you don't actually have them for some reason or another.
PolishJest to z jakiegoś powodu nieprofesjonalne i złe.
PolishAle z jakiegoś powodu nie możemy w pewnym sensie nakazać naszemu rządowi i siłom innowacyjnym w pewnym sensie wyjść temu na przeciw i zrobić coś z tym.
We'll wait until it's more of a catastrophe, and react, as opposed to prepare for it.
PolishJeśli z jakiegoś powodu musisz zmienić używane konto AdSense, kliknij link przełącz konta AdSense na tej stronie.
If for any reason you need to switch to using a different AdSense account, click the switch AdSense accounts link on this page.
PolishWideo zajmuje tak dużo z jakiegoś powodu.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z jakiegoś powodu"

z przyimek
z
English
z tego powodu przysłówek
z jakiego powodu przysłówek
English
z każdego powodu przysłówek
z żadnego powodu przysłówek