"z góry dziekuję" - angielskie tłumaczenie

PL

"z góry dziekuję" po angielsku

PL

z góry dziekuję

volume_up
1. IT
z góry dziekuję
TIA (thanks in advance)
TIA (thanks in advance)

Przykłady użycia - "z góry dziekuję" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDziękuję Państwu za uwagę i z góry dziękuję za poparcie przedmiotowego wniosku.
Thank you for your attention, and thank you, in advance, for your support for this proposal.
PolishZ góry dziękuje pani komisarz i pani kolegom, za propozycje w tej dziedzinie.
I thank the Commissioner and her colleagues in advance for their proposals on this matter.
PolishZ góry dziękuję za uczynienie choć raz wyjątku od ogólnej zasady.
I thank you in advance for finally making an exception to the general rule for once.
PolishZ góry dziękuję za państwa cenny wkład w tę debatę.
Mr President, ladies and gentlemen, thank you in advance for all your valuable contributions.
PolishW każdym razie z góry dziękuję Parlamentowi za wszystko, co może zrobić, aby podtrzymać ten optymizm.
Whatever the case, I thank Parliament in advance for everything it can do to fuel this optimism.
PolishZ góry dziękuję za poparcie w jutrzejszym głosowaniu.
Thank you in advance for your support in tomorrow's vote.
PolishDlatego chciałabym prosić Pana Posła, by był uprzejmy wycofać się z poczynionych na mój temat komentarzy, za co mu z góry dziękuję.
I would therefore ask him to kindly withdraw the comments he made about me and thank him in advance.
PolishZ góry dziękuję panu komisarzowi za uwzględnienie tych poprawek - jako że oświadczył właśnie, że ma taki zamiar.
I thank the Commissioner in advance for taking on board these amendments - as he has just announced his intention to do.
PolishZ góry dziękuję za odpowiedzi, których, jestem pewny, będzie pan w stanie udzielić na zadane przez nas pytania.
Thank you in advance for the answers that I am sure you will be able to give to the questions that we are putting to you.
PolishZ góry dziękuję Panu za odpowiedź.
PolishZ góry dziękuję za odpowiedzi.
PolishTIA (z góry dziękuję)
PolishZ góry dziękuję pani komisarz za wykorzystanie przepisów UE do zagwarantowania takiego zintegrowanego podejścia, które przyczyni się do powodzenia wszystkich podejmowanych przez nas inicjatyw.
I thank you in advance, Commissioner, for using our European rules to ensure that the integrated approach will contribute to the success of all the measures that we put in place.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z góry dziekuję"

góry rzeczownik
English
z przyimek
z
English
z góry dziękuję