PL

z dala {przysłówek}

volume_up
z dala (też: daleko)
Dla tych którzy żyją na lądzie, było trudno być z dala od domów.
For those who live on the mainland, it was tough being away from home.
Trzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.
So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.
Przechowywa w lodówce (2˚C – 8˚C), z dala od zamra alnika.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the freezing compartment.
z dala (też: z daleka, na boku)
z dala (też: z pewnej odległości)
Ruki proch ot Gruzii - Ręce z dala od Gruzji!
Ruki proch ot Gruzii - Hands off Georgia!
z dala (też: z oddali, z daleka)

Przykłady użycia - "z dala" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJednakże w Europie nie mamy miejsca, w które możemy się wynieść z dala od naszych sąsiadów.
However, we in Europe have nowhere where we can move to away from our neighbours.
Polishmiesiące w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci.
Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishTrzeba zaprojektować swój sprzęt, by służył długo z dala od bezpiecznej przystani.
So it makes you think about how to design your equipment for long range, away from a safe haven.
PolishOkres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishMoje własne państwo, Wielka Brytania, trzymało się z dala od wszelkich koncepcji wspólnej polityki.
My own state, the United Kingdom, has stood apart from any idea of a common policy.
PolishJest to dość prosty sposób na utrzymywanie klonowanych zwierząt z dala od łańcucha pokarmowego.
It is quite a simple way of keeping cloned animals out of the food chain.
Polish"Jesteśmy z dala od domu, badzo zmęczeni." Stara odparła: "Wejdźcie."
Because we’re far from home, we’re very tired." And the old lady said, "Oh yes, come on in."
PolishA oto i on, ukrywa się w UE z dala od swoich wiernych zwolenników.
Yet here he is, hiding in the EU, away from his faithful supporters.
PolishKto wymyślił, że trzeba się trzymać z dala od polityki?
Where did anybody get the idea that you ought to stay arm's length from politics?
PolishDla tych którzy żyją na lądzie, było trudno być z dala od domów.
For those who live on the mainland, it was tough being away from home.
PolishMyślę więc, że będzie łatwiej, jeśli będziemy żyli z dala od siebie.
So I think it would be easier if we just left each other alone.
Polishtygodnie, jeżeli produkt został dodany do peletowanej karmy i przechowywany z dala od światła i wilgoci.
Shelf-life when incorporated into pelleted feed and protected from light and moisture:
Polishlata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
years Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishPrzechowywa w lodówce (2˚C – 8˚C), z dala od zamra alnika.
Store in a refrigerator (2°C – 8°C) away from the freezing compartment.
PolishZ dala od chłodno materialistycznej idei natury, jest to nowy humanizm, nowe oczarowanie.
And far from being a coldly materialistic view of nature, it's a new humanism, it's a new enchantment.
Polish5lata Okres trwałości w postaci zmieszanej z mączną paszą i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
5years Shelf-life when incorporated into meal feed and protected from light and moisture:
PolishDecyzje są podejmowane z dala od obywateli i bez ich udziału.
Decisions are taken far from the people and without the people.
Polishmiesiące Okres jeżeli produkt został dodany do paletowanej paszy i przechowywanej z dala od światła i wilgoci:
Shelf-life when incorporated into pelleted feed and protected from light and moisture:
PolishNa przykład ja, jako chemik, chcę się trzymać z dala od ogólników; interesują mnie konkrety.
But perhaps, for me as a chemist, I want to keep away from general terms; I want to think about specifics.
PolishNa przykład Izba nie dała jednemu z kandydatów na komisarza uczciwej szansy wysłuchania.
For instance, this Parliament did not afford one of the Commissioners-designate a fair opportunity to be heard.

Synonimy (polski) dla "z dala":

z dala

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z dala"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English
z temperamentem przymiotnik