"z chęcią" - angielskie tłumaczenie

PL

"z chęcią" po angielsku

PL

z chęcią [przykład]

volume_up
z chęcią (też: z miłą chęcią)

Przykłady użycia - "z chęcią" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTak, doniosłość wykształcenia to dla mnie to coś, za co z chęcią oddam życie.
And so, the importance of education to me is what I'm willing to die for.
PolishJednakże, jeżeli uważa pan to za konieczne, z chęcią poddamy wniosek pod głosowanie.
However, if you feel it is necessary, we shall be happy to vote on it.
PolishZ chęcią wysłucham państwa poglądów na temat sytuacji w Gruzji.
I look forward to hearing your views on the situation in Georgia.
PolishZ chęcią podejmuję się poparcia Chorwacji w realizacji tego zadania.
Supporting Croatia in this is a task I shall be glad to promote.
PolishPosiadam jego fotokopię i z chęcią udostępnię ją posłowi Gahlerowi.
I have a photocopy of this document here and I will be happy to make it available to Mr Gahler.
Polish. ~~~ Z chęcią pomoże dotrzeć do prawdy.
They're going to be willing and helpful to getting you to the truth.
PolishZ chęcią podejmiemy dalsze formalne dyskusje z Parlamentem, zanim nastąpi weryfikacja wzajemna.
I will be happy to enter into further formal discussions with Parliament before the peer review takes place.
PolishZ chęcią to zrobimy i postaramy się to zrobić jak najlepiej.
We will do this willingly and do the best that we can.
PolishZ chęcią przyglądam się dialogowi, jaki odbywa się między władzami a opozycją; jest to dobry znak.
I welcome the dialogue which is taking place between the authorities and the opposition; it is a progressive sign.
PolishZ chęcią powrócę do państwa i omówię bardzo szczerze, tak jak dzisiaj, konsekwencje naszych działań.
I would be happy to return and talk to you and express very frankly, as we doing here, the consequences of our acts.
PolishZ chęcią ponownie dogłębniej zajmę się tą sprawą.
PolishBez wątpienia każdy rodzic z chęcią wydałby taką kwotę, o ile przyczyniłaby się do zwiększenia bezpieczeństwa jego dziecka.
Of course, every parent would happily hand over that amount if it contributed to their child's safety.
PolishJeżeli tak, z ogromną chęcią ich wysłucham.
PolishZ chęcią przyjmujemy plany wzmocnienia europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS), ale nie oznacza to, że EPS jest dokumentem zakończonym.
We welcome the plans to strengthen the ENP, but this does not mean that the ENP is the finished article.
PolishZ wielką chęcią wysłucham uzasadnienia skłaniającego niektóre grupy polityczne do zgłaszania sprzeciwu wobec koncepcji wspomnianej dyskusji.
I am keen to hear the reasons that are prompting certain political groups to oppose this discussion.
PolishPanie pośle Poignant, z pewnością z wielką chęcią wysłuchalibyśmy, jak śpiewa pan Marsyliankę, czy nawet hymn europejski.
Mr Poignant, listening to you singing the Marseillaise or even the European anthem would certainly be a great pleasure.
PolishZ chęcią udzielimy mu w tym pomocy.
PolishPrezydent Sarkozy z chęcią się zgadza, nie widząc, iż Rosja zwiększyła liczbę żołnierzy w Osetii Południowej i Abchazji.
Mr Sarkozy is very obliging, and does not see that Russia has increased its military presence in South Ossetia and Abkhazia.
PolishZ chęcią poznam państwa opinie.
PolishAle z chęcią wezmę w nim udział.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z chęcią"

z przyimek
z
English
z miłą chęcią
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
z zapałem przysłówek
English
z dużymi kawałkami owoców przymiotnik
English