"z całym szacunkiem" - angielskie tłumaczenie

PL

"z całym szacunkiem" po angielsku

EN
PL

z całym szacunkiem [przykład]

volume_up
z całym szacunkiem
Z całym szacunkiem, liczba ta jest całkowicie wyssana z palca.
With all due respect, that is completely wrong.
(Śmiech) "Maestro, z całym szacunkiem, kiedy mam zacząć?"
(Laughter) "Maestro, with all due respect, when should I start?"
Z całym szacunkiem, są pewne kwestie, co do których się nie zgadzamy.
Mr Meyer, with all due respect, there are some things that we do not agree on.

Przykłady użycia - "z całym szacunkiem" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ całym szacunkiem, są pewne kwestie, co do których się nie zgadzamy.
Mr Meyer, with all due respect, there are some things that we do not agree on.
PolishZ całym szacunkiem, pani komisarz, ale uważam, że wnioski Komisji są błędne.
Commissioner, however much I may respect you, I think the Commission's proposals are wrong.
PolishZ całym szacunkiem, ale już zmarnowaliśmy dwie minuty na rozmowę o tym.
Mr President, with the greatest respect, we have already wasted two minutes talking about it.
PolishWięc chcę z całym szacunkiem przyznać, że brokułowy zielony mógł by w takim razie być nowym niebieskim.
Well I'd like to respectfully submit that broccoli green might then be the new blue.
PolishNie chodzi o to, że nie akceptuję Boga, a jedynie o to, że z całym szacunkiem zwracam Mu bilet".
It is not God that I do not accept. ~~~ I merely, most respectfully, return Him the ticket."
PolishZ całym szacunkiem, ale personel pani przewodniczącej zapewnił, że mój wniosek został odnotowany.
With respect, your staff indicated that my request had been noted.
PolishZ całym szacunkiem, jaką wiedzę posiada pani w sprawie tych umów?
What knowledge do you, with the greatest respect, have on EPAs?
PolishTym niemniej z całym szacunkiem do pana posła sprawozdawcy, mógł on lepiej użyć przycisku reset.
Nevertheless, with all due respect to the rapporteur, he would do well to press the reset button.
PolishAle z całym szacunkiem wobec wszystkich mężczyzn, a zwłaszcza starszych, oni mnie tam nie chcieli.
But with all due respect to all the men, and the older men especially, they did not want me around.
Polish(Śmiech) "Maestro, z całym szacunkiem, kiedy mam zacząć?"
(Laughter) "Maestro, with all due respect, when should I start?"
PolishZ całym szacunkiem, uważam, że zachowanie niektórych państw członkowskich w tej kwestii jest niedopuszczalne.
With all due respect, I find the behaviour of some Member States on this point unacceptable.
PolishZ całym szacunkiem, moim zdaniem nie jest to korzystne dla decyzji podejmowanych w gospodarstwie mlecznym.
I think, with all respect, this is not to the advantage of the decision taken on the dairy farm.
PolishZ całym szacunkiem dla wszystkich tych, którzy tak ciężko pracują w Komisji, zdradzę Państwu pewną tajemnicę.
With all respect to the hard-working people in the Commission, I will reveal a secret to you.
PolishZ całym szacunkiem dla moich szanownych kolegów, muszę niestety ujawnić mało konstruktywne podejście do sprawy.
With all respect to my distinguished colleagues, I have to denounce a non-constructive attitude.
PolishZ całym szacunkiem dla innych obowiązków posła Ouzký'ego, nie ma go tu z nami i nie zadaje on tego pytania.
With respect for Mr Ouzký's other obligations, he is not with us and he is not presenting the question.
PolishUważam, że nie rozumiecie państwo, i z całym szacunkiem, uważam, że nasza sprawozdawczyni także nie rozumie.
I think you are missing the point and I think, with respect, our rapporteur is also missing the point.
PolishZ całym szacunkiem, liczba ta jest całkowicie wyssana z palca.
PolishZ całym szacunkiem dla pani fantastycznego przyjęcia szparagowego, nie możemy kontynuować bez autora pytania.
With respect for your fantastic asparagus reception, without the author of the question we cannot proceed.
PolishZ całym szacunkiem dla pana Guénota, jest to niestety świat, w którym jesteśmy zmuszeni żyć właśnie przez takie traktaty.
With all due respect to Mr Guénot, that is unfortunately the world in which these Treaties oblige us to live.
PolishZ całym szacunkiem, panie komisarzu, na pańskiej stronie internetowej poczyniono pewne starania, ale potrzebne jest jeszcze dużo pracy.
With all due respect, Commissioner, attempts are being made on your website but there is a long way to go.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z całym szacunkiem"

z przyimek
z
English