"z całego serca" - angielskie tłumaczenie

PL

"z całego serca" po angielsku

PL

z całego serca

volume_up
Taka jest popierana z całego serca przez Parlament inicjatywa na rzecz przejrzystości.
That is the Transparency Initiative, which this Parliament supports wholeheartedly.
A zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
Z całego serca życzę naszym południowym sąsiadom udanej prezydencji!
I wholeheartedly wish our southern neighbour a successful presidency!

Przykłady użycia - "z całego serca" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA zatem z całego serca wspieramy wspólną rezolucję w sprawiestrategii lizbońskiej.
So we shall wholeheartedly support the joint resolution on the Lisbon Strategy.
PolishTaka jest popierana z całego serca przez Parlament inicjatywa na rzecz przejrzystości.
That is the Transparency Initiative, which this Parliament supports wholeheartedly.
PolishDla tych oraz kilku innych powodów z całego serca popieram sprawozdanie pani Matery.
For these and other reasons, I wholeheartedly support Mrs Matera's report.
PolishJak się domyślacie, z całego serca nienawidziłem momentu zdzierania.
And as you can imagine, I hated that moment of ripping with incredible intensity.
PolishZ całego serca życzę pani baronessie Ashton sukcesów w tej ważnej pracy.
I wholeheartedly wish Baroness Ashton success in this important work.
PolishChcę panu z całego serca pogratulować.
(DE) Mr President, Commissioner Figeľ, I would like to congratulate you most wholeheartedly!
PolishChcę z całego serca podziękować temu dziewięcioosobowemu zespołowi.
I would like to thank this nine-strong team from the bottom of my heart.
PolishZ całego serca życzę naszym południowym sąsiadom udanej prezydencji!
I wholeheartedly wish our southern neighbour a successful presidency!
PolishNie czynię tego wyłącznie ze względów formalnych, ale z całego serca.
I am not doing this just as a matter of form but in all sincerity.
PolishI tutaj także jestem zadowolona, że osiągnęliśmy kompromis, który z całego serca popieram.
Here, too, I am satisfied that we have achieved a compromise which I can wholeheartedly support.
Polishz całego serca powtarzam uwagi koleżanki z mojej grupy, posłanki Lichtenberger.
Mr President, I wholeheartedly echo the comments of my Group colleague, Mrs Lichtenberger.
PolishProszę was z całego serca w imieniu wszystkich tych pracowników: zwróćcie się, proszę, do polskiego rządu.
I ask you from my heart, for all those workers: please address the Polish Government.
PolishZ całego serca życzę premierowi Topolánkowi, wicepremierowi Vondrze i reszcie powodzenia.
I wholeheartedly wish Prime Minister Topolánek, Deputy Prime Minister Vondra and the rest much success.
PolishWspółczujemy również z całego serca studentowi francuskiemu, który został zatrzymany przez władze irańskie.
Our hearts go out too to the French student who was detained by the Iranian authorities.
PolishI rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć.
[And Philip said, If thou believest with all thy heart, thou mayest.
PolishTaki jest cel tej debaty, a także przedmiotowej rezolucji i dlatego z całego serca ją popieram.
That is the point of this debate and also of the resolution, and I therefore support it wholeheartedly.
PolishSą to ideały, które popieram tutaj znowu z całego serca.
These are ideals that I am upholding here again with all my heart.
PolishZ tego też względu z całego serca popieram wniosek Komisji.
I therefore wholeheartedly support the Commission's proposal.
PolishZ całego serca życzymy powodzenia pozytywnym działaniom zaproponowanym przez kraj mający sprawować prezydencję.
We wish the positive attempts proposed by the country to hold the Presidency every success.
PolishZ całego serca popieram ogłoszenie przez Kosowo niepodległości w ostatnią niedzielę.
(GA) Mr President, I heartily welcome the announcement of Kosovo's independence last Sunday.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z całego serca"

z przyimek
z
English
z całego świata
z bólem serca