"z biegiem czasu" - angielskie tłumaczenie

PL

"z biegiem czasu" po angielsku

PL

z biegiem czasu [przykład]

volume_up
z biegiem czasu (też: z upływem czasu)

Przykłady użycia - "z biegiem czasu" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishZ biegiem czasu zginęło około 18 000 ludzi, a około 50 000 zostało wydalonych.
In the process, some 18 000 lives were lost and around 50 000 people were expelled.
PolishUnia Europejska musi zmieniać się z biegiem czasu i zrzucić kajdany biurokracji.
The European Union must change with the times and must cast off the chains of red tape.
PolishZ biegiem czasu ewoluuje, postępuje, a także - niestety - potrafi się cofać.
It evolves, progresses and, unfortunately, also regresses over time.
PolishZ biegiem czasu, do czasów obecnych, 100 lat później, znów musimy podjąć decyzję.
But as we moved on to the period now, 100 years later, we're back really at another decision point.
PolishModlę się, żebyśmy z biegiem czasu rozwijali się w tym właśnie kierunku.
And I pray that this is the way that we will self-invent, in time.
PolishWymogi rynku są zróżnicowane i stale rosną z biegiem czasu.
The demands of the market are diverse and are increasing all the time.
PolishZ biegiem czasu pytania mogą zostać zaktualizowane.
PolishTo bardzo frustrujące, gdy człowiek walczący o wolność i niepodległość zmienia się z biegiem czasu w szkodliwego satrapę.
It is very frustrating when time turns a man who fought for freedom and independence into a harmful despot.
PolishChciałabym zwrócić uwagę, że nie było wtedy ofiar śmiertelnych, a skutki z biegiem czasu okazały się względnie niewielkie.
I should point out that there was no loss of human life then and the impact was relatively small over time.
PolishI m.in. te teleskopy są używane do badania, jak rozszerzanie się wszechświata zmienia się z biegiem czasu.
And these telescopes, among other things, they're being used to study how the expansion of the universe is changing with time.
PolishZ biegiem czasu G20 będzie musiało rozwiązać G8.
PolishZasadniczo żaden kraj nie osiągnął 100 % poziomu wykorzystania funduszy strukturalnych, a priorytety zmieniają się z biegiem czasu.
Basically, no country has ever achieved 100% utilisation of structural funds, and priorities shift over time.
PolishBardziej jednak niepokoi fakt, że wśród nich znajduje się ponad 20 milionów dzieci i że z biegiem czasu ta liczba nie spada.
What is even more worrying is that over 20 million children are among them and the figure has not improved over time.
PolishZ biegiem czasu znaczenie roli Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich dla instytucji Unii Europejskiej i obywateli Europy wzrosło.
The role of the European Ombudsman has become more important over the years for the European Union institutions and the citizens of Europe.
PolishOczywiście z biegiem czasu większość religii stała się bardziej dojrzała i nastawiona bardziej humanistycznie, co niewątpliwie dotyczy chrześcijaństwa.
Of course, with the passage of time, most religions became more mature and more humanistic and this is certainly true with Christianity.
PolishTen znak może reprezentować to wszystko i uwidocznić niezliczone przejawy europejskiej tożsamości, jakie z biegiem czasu wnosiły państwa członkowskie.
This label can represent all of this and highlight all the myriad forms of European identity that the Member States have contributed over time.
PolishLiczba osób, u których wykryto przeciwciała przeciw etanerceptowi w długoterminowych badaniach (do 3, 5 lat), zgodnie z przewidywaniami rosła z biegiem czasu.
The proportion of subjects who developed antibodies to etanercept in longer-term trials (of up to 3.5 years) increases over time, as expected.
PolishKomisja Handlu Zagranicznego jest świadoma trudności związanych z reformą WTO, w ramach której określone sposoby działania były ustalane wraz z biegiem czasu.
The Committee on International Trade is aware of the difficulties surrounding reform of the WTO, where certain ways of working have been established over time.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z biegiem czasu"

z przyimek
z
English
z upływem czasu
z biegiem lat