"z akcji" - angielskie tłumaczenie

PL

"z akcji" po angielsku

PL

z akcji {przymiotnik}

volume_up
z akcji

Przykłady użycia - "z akcji" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPowinniśmy jednak rozważyć kwestię opodatkowania krótkoterminowych zysków z udziałów i akcji.
However, we must consider taxes in conjunction with short-term stock profits.
PolishJej fragmenty odsłaniają się wraz z rozwojem akcji.
It reveals itself to you at certain points in the book as well.
PolishJego uwięzienie nastąpiło w wyniku jednej z najostrzejszych akcji policyjnych, jakie miały miejsce w Chinach w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat.
His detention is part of the most severe police crackdown in China in decades.
PolishPo trzecie, spekulacje: inwestorzy przenoszą swoje pieniądze z akcji, udziałów i cegieł na artykuły rolne, złoto i srebro.
Thirdly, speculation: investors are moving their money out of stocks and shares and bricks into agricultural commodities, into gold and silver.
PolishParlament Panafrykański i Parlament Europejski wkroczyły do akcji z determinacją, ze wspólnym oświadczeniem, i to jest coś wyjątkowego.
The Pan-African Parliament and the European Parliament have now entered the field with determination, with a joint statement, and this is something exceptional.
PolishZdaniem niektórych Łotwa przechodzi obecnie jedną z najbardziej dramatycznych akcji ratunkowych systemu finansowego we współczesnej historii Europy.
There is a school of thought which suggests that Latvia is currently undergoing one of the most dramatic rescue operations of any financial system in modern European history.
PolishHipokaliemia mo e powodowa skurcze mi ni i (lub) z przyspieszeniem akcji serca zwi zan z jednoczesnym podawaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych przeciwarytmicznych produktów leczniczych.
muscle spasms and/ or accentuate arrhythmia associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti-arrhythmic medicinal products.
Polish. ~~~ kwadrans dzielił ją od śmierci, a zdjęcie z akcji ratunkowej obiegło świat.
This is Birhan, who was the Ethiopian girl who launched Live Aid in the 1980s, 15 minutes away from death when she was rescued, and that picture of her being rescued is one that went round the world.
PolishHipokaliemia mo e powodowa skurcze mi ni i (lub) z przyspieszeniem akcji serca zwi zan z jednoczesnym podawaniem glikozydów naparstnicy lub pewnych przeciwarytmicznych produktów leczniczych.
Hypokalaemia may result in muscle spasms and/ or accentuate arrhythmia associated with the concomitant use of digitalis glycosides or certain anti-arrhythmic medicinal products.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "z akcji"

z przyimek
z
English
z wyjątkiem spójnik
English
z tym że spójnik
English
z tym, że spójnik
English
z roztargnieniem przysłówek
English
wkroczyć do akcji czasownik
English
z uwagi na przyimek
English
z prawdziwego zdarzenia przymiotnik
English
z taśmy przymiotnik
English
z wściekłością przysłówek
English
wkraczać do akcji czasownik
English
z zapałem przysłówek
English