"wzruszający" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzruszający" po angielsku

PL

wzruszający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wzruszający
I rzeczywiście jest ona dosyć wzruszająca.
And it really is quite touching.
wzruszający (też: emocjonalny, uczuciowy)
Niezbyt oszałamiająco, ale jeśli wiecie co tam jest, staje się to wzruszające.
It's not very exciting, but if you know what's there, it's pretty emotional.
This emotional debate is closed.
wzruszający (też: poruszający)
Osiągnięcie porozumienia było bardzo wzruszającym momentem.
It was a very moving moment when the agreement was reached.
Przysłuchiwałem się wzruszającym słowom na temat dziedzictwa chrześcijańskiego i jest w nich wiele prawdy.
I listened to the moving words on the Christian heritage, and there is much truth in that.
Niech ta wzruszająca rozmowa, którą odbyła z nami Zeng Jinyan, zapadnie w nas głęboko.
Let us allow the moving discussion Zeng Jinyan has just had with us to sink in deeply.

Synonimy (polski) dla "wzruszający":

wzruszający