"wzrost w" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzrost w" po angielsku

PL wzrost w
volume_up
{męski}

wzrost w

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wzrost w"

wzrost rzeczownik
w przyimek
w zaimek
English

Przykłady użycia - "wzrost w" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishPowinien on wynieść 1,725 miliarda euro, co oznacza wzrost o 2,3 % w 2012 roku.
The budget should amount to EUR 1 725 billion, which means a 2.3% increase in 2012.
PolishPodobny wzrost stwierdzono w szyjce kości udowej, krętarzu i okolicy międzykrętarzowej.
Similar increases occurred at the femoral neck, trochanter, and intertrochanter.
PolishWskazany przez sprawozdawcę wzrost populacji w Europie jest także problemem.
Population growth in Europe is a problem too, which the rapporteur also pointed out.
PolishW ostatnim roku nastąpił znaczny wzrost liczby dialogów w kwestii praw człowieka.
The last year has seen a considerable increase in the number of human rights dialogues.
PolishDlatego wniosek o 5-procentowy wzrost w przyszłym budżecie jest uzasadniony i konieczny.
The request for a 5% increase in the next budget is therefore just and necessary.
PolishNadmierny wzrost niewrażliwych organizmów, w tym grzybów (patrz punkt 4. 4).
Overgrowth of non-susceptible organisms, including fungi (see section 4.4)
PolishPęcherzyki w miejscu aplikacji Wzrost ciepłoty tkanek w miejscu aplikacji
Appli cation site vesicles Application site warmth Lethargy Discomfort Inflammation
PolishTe dane liczbowe pokazują, że trwały wzrost może iść ramię w ramię z redukcją emisji.
These figures show that continued growth can go hand in hand with reducing emissions.
PolishWzrost zachowań samobójczych w przypadku dzieci i nastolatków zaobserwowano już w
Increased suicidal related behaviours in children and adolescents was already seen in the
PolishNiepodważalnym dowodem tego zjawiska jest wzrost cen żywności w krajach AKP.
The increasing food prices in the ACP countries are the undeniable proof of this effect.
PolishZaobserwowano niewspółmierny wzrost liczby nieprawidłowości w Polsce, Rumunii i Bułgarii.
There is a disproportionate rise in irregularities in Poland, Romania and Bulgaria.
PolishIntensywność emisji dwutlenku węgla odzwierciedla wzrost ekonomiczny w obecnej gospodarce.
This is the carbon intensity of economic growth in the economy at the moment.
PolishWszyscy zauważyliśmy wzrost ekstremizmu w UE.
(SV) Mr President, we have all noticed that extremism is growing in the EU.
PolishW konsekwencji konieczny jest rzeczywiści wzrost w zakresie inwestycji publicznych i badań.
Consequently, a genuine increase is needed in public investment and research.
PolishGlivec hamuje wzrost tych komórek w pewnych podtypach tych chorób.
Glivec inhibits the growth of these cells in a certain subtype of these diseases.
PolishPo pierwsze, wzrost gospodarczy w ciągu ostatnich dziesięciu lat był niższy niż przewidywano.
Firstly, economic growth over the last ten years has been lower than expected.
PolishWzrost stężenia alfa- fetoproteiny w surowicy może być oznaką nieprawidłowego leczenia.
Increase in serum alpha- fetoprotein concentration may be a sign of inadequate treatment.
PolishZagwarantuje to wzrost bezpieczeństwa drogowego w każdym państwie członkowskim.
This will ensure better road safety in each of the Member States.
PolishZatem, czy możemy nie mówić, że wzrost w jakiś sposób przyczyni się tworzenia miejsc pracy?
So, can we please not talk as if, somehow, growth is going to deliver jobs?
PolishWłaśnie dlatego wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej jest znacznie mniejszy niż mógłby być.
This is why economic growth in the European Union is much smaller than it could be.