PL

wzrastający {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wzrastający
volume_up
spiraling {przym.} [Amer.]
wzrastający
volume_up
spiralling {przym.} [Bryt.]

Przykłady użycia - "wzrastający" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWiodącą przyczyną jest wzrastający popyt w Azji Wschodniej i konsekwencje dla podaży w postaci braku inwestycji w rolnictwo.
The root causes are growing demand from East Asia and the supply consequences of a failure to invest in agriculture.
PolishU jednego pacjenta wystąpił zarówno statystycznie znamienny trend wzrastający jak i podtrzymana wartość szczytowa w poziomie przeciwciał wobec mysich IgG.
One patient had both a statistically significant upward trend and displayed a sustained peak in anti-murine IgG antibody level.
PolishDo tego można dodać zjawisko piractwa w Zatoce Adeńskiej, przemyt, migracje i handel ludźmi z Rogu Afryki, a obecnie - wzrastający poziom terroryzmu pod hasłem świętej wojny.
To this we can add piracy in the Gulf of Aden, smuggling, migration and people-trafficking from the Horn of Africa and, now, a rise in jihadist terrorism.
PolishWzrastający z roku na rok budżet przeznaczony na ten program wskazuje na uzasadnioną potrzebę rozwoju i współpracy w tym obszarze.
The year-on-year increase in the budget earmarked for this programme, which amounts to nearly EUR 1.028 billion in 2011, is a sign of the justified need for development and cooperation in this field.

Synonimy (polski) dla "wzrastający":

wzrastający
wzrastać