PL

wzorcowy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "wzorcowy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzykład suchych pasz, jako niezbędnego elementu karmy dla zwierząt jest wzorcowy.
The case of desiccated feed as an essential component of animal fodder is paradigmatic.
PolishPrawdą jest, na co wskazał pan komisarz, że to ważny program: to jest wzorcowy program.
It is very true, just as the Commissioner pointed out here, that this is an important programme: it is an exemplary one.
PolishEuropejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii gospodarowało swoim budżetem we wzorcowy sposób.
The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA) has been exemplary in the way it administers its budget.
PolishParlament bez wątpienia skorzystał ze swoich uprawnień we wzorcowy sposób, znacząco ulepszając pierwotny wniosek.
Parliament undoubtedly exercised its prerogatives in an exemplary manner, significantly improving the original proposal.
PolishChodzi o konwencję z października 2007 roku - wzorcowy, najnowocześniejszy i najbardziej aktualny akt dotyczący ochrony dzieci.
This is the convention of October 2007, the benchmark representing the most innovative and up-to-date act on child protection.
PolishMam nadzieję, że jak najwięcej państw członkowskich wdroży ten środek we wzorcowy i efektywny sposób, co przyniesie korzyści drobnym przedsiębiorcom oraz całej gospodarce.
I hope that as many Member States as possible will implement it in an ideal and efficient way, for the benefit of small entrepreneurs and the economy in general.

Synonimy (polski) dla "wzorcowy":

wzorcowy