PL

wznowiony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "wznowiony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW Luksemuburgu wznowiony zostaje dialog europejsko-arabski na szczeblu politycznym.
The Euro-Arab Dialogue is resumed at the political level in Luxembourg.
PolishUważam, że wlecze się on i że powinien być wznowiony, byśmy doczekali się postępu.
I believe that it has stalled and it should be restarted so that we can see some progress.
PolishChciałabym wiedzieć, ile czasu upłynie zanim przepływ środków zostanie wznowiony ?
I would like to know how long he expects it to be before the money can start to flow again.
PolishA zatem byłam w obowiązku wyrazić nadzieję, że dialog UE-Iran na temat praw człowieka będzie mógł zostać wznowiony.
So I had to express my hope that the EU-Iran dialogue on human rights could resume.
PolishMamy ogromną nadzieję, że proces ten zostanie wznowiony w roku 2011, po pokonaniu drobnych trudności.
We have every confidence that this process can be restored in 2011 after overcoming minor difficulties.
PolishPo tym czasie wlew może zostać wstępnie wznowiony z szybkością nie większą niż połowa poprzednio zastosowanej.
At this time, the infusion can be initially resumed at not more than one-half the previous rate.
PolishWlew może być wznowiony po zmniejszeniu nasilenia objawów.
PolishGłęboko wierzymy, iż proces wyborczy, który rozpoczął się w październiku ubiegłego roku może zostać z powodzeniem wznowiony.
We firmly believe that the election process which was started in October last year can be successfully resumed.
PolishPrzykładowo przebieg postępowań takich jak wznowiony proces Chodorkowskiego będzie dla nas stanowić papierek lakmusowy w kwestii praworządności w Rosji.
For example, the conduct of cases such as the resumption of the Khodorkovsky trial will be a kind of litmus paper for us regarding the rule of law in Russia.

Synonimy (polski) dla "wznowienie":

wznowienie
wznowić