PL

wznowienie {nijaki}

volume_up
1. ogólne
wznowienie (też: renowacja)
Udało nam się skłonić Rosję i Ukrainę do podpisania wspólnego dokumentu, dzięki czemu możliwe jest wznowienie dostaw do Unii Europejskiej.
We have managed to get Russia and Ukraine to sign a single document, so that renewal of supplies to the EU becomes possible.
Dwie przedstawione przez nas inicjatywy - wznowienie mandatów specjalnych sprawozdawców ds. praw człowieka w Birmie/Związku Myanmar i Korei Północnej - zostały przyjęte.
Our two main initiatives - renewal of the mandates of the special rapporteurs on human rights in Burma/Myanmar and North Korea - were accepted.
Do pozytywnych wyników tego posiedzenia należy zaliczyć wznowienie mandatów dla obrońców praw człowieka i praw kobiet do ochrony przed przemocą.
Among the positive outcomes of this session, mention should be made of the renewal of the mandates for the defenders of human rights and women's right to be free from violence.
wznowienie (też: ponowna dystrybucja)
wznowienie (też: reasumpcja)
Unia Europejska musi nalegać na wznowienie dialogu pomiędzy Prisztiną a Belgradem.
The European Union must insist on a resumption of dialogue between Priština and Belgrade.
Pewne gesty Mińska uzasadniają wznowienie niektórych stosunków.
Some gestures from Minsk justify a resumption of some relations.
W razie konieczności może być uzasadnione wznowienie leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B.
If appropriate, resumption of hepatitis B therapy may be warranted.
2. Sport
wznowienie
volume_up
face-off {rzecz.} (ice hockey)

Przykłady użycia - "wznowienie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej 22 kwietnia 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 22 April 2010.
PolishKomisja apeluje do władz irańskich o zezwolenie na wznowienie publikacji Zanan.
The Commission appeals to the Iranian authorities to re-allow the publication of Zanan.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej 7 października 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 7 October 2010.
PolishUnia Europejska musi nalegać na wznowienie dialogu pomiędzy Prisztiną a Belgradem.
The European Union must insist on a resumption of dialogue between Priština and Belgrade.
PolishWznowienie negocjacji z Mercosurem stanowi realny problem.
There are real concerns about the reopening of the negotiations with Mercosur.
PolishNiezbędne jest wznowienie komunikacji kolejowej i zwalczanie przemytu.
The railways must be made serviceable again, and smuggling must be combated.
PolishOd nas zależy wznowienie tego procesu możliwie szybko i skutecznie.
It is up to us to restart this process as soon and as effectively as possible.
PolishW sprawozdaniu wyraźnie popiera się wznowienie rozmów handlowych z państwami MERCOSUR-u.
The report explicitly supports the reopening of trade talks with the Mercosur countries.
PolishNieodzowne jest wznowienie prac nad dyrektywą w sprawie niedyskryminacji.
It is also essential to renew work on the non-discrimination directive.
PolishNiniejszym ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego, zawieszonej 10 lipca 2008 roku.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on 10 July 2008.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 7 lipca 2011 r.
Ogłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 7 lipca 2011 r.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 6 maja 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday, 6 May 2010.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w dniu 23 czerwca 2011 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Wednesday 23 June 2011.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 20 maja 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 20 May 2010.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 12 maja 2011 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday, 12 May 2011.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego odroczonej w czwartek, 9 czerwca 2011 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 9 June 2011.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 16 lipca 2009 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 16 July 2009.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w środę 23 czerwca 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Wednesday, 23 June 2010.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego odroczonej w czwartek, 12 marca 2009 r.
I declare resumed the session suspended on Thursday, 12 March 2009.
PolishOgłaszam wznowienie sesji Parlamentu Europejskiego przerwanej w czwartek, 25 marca 2010 r.
I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Thursday 25 March 2010.

Synonimy (polski) dla "wznowienie":

wznowienie
wznowić