"wzmiankować" - angielskie tłumaczenie

PL

"wzmiankować" po angielsku

PL

wzmiankować {czasownik niedokonany}

volume_up
Wzmiankuje się o korzyściach, ale nie wskazując dokładnie w sprawozdaniu, skąd mogłyby one płynąć.
Benefits are mentioned without this report making it clear where they could come from.