PL

wzloty {niemęskoosobowy}

volume_up
1. "i upadki"
wzloty
volume_up
highs {l.mn.} (in highs and lows)

Przykłady użycia - "wzloty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW stosunkach między Unią Europejską a Ukrainą następowały wzloty i upadki.
Relations between the European Union and Ukraine have been up and down.
PolishZdarzają mu się wzloty i upadki typowe dla ruchów.
PolishTo doświadczeni farmerzy, którzy przeszli przez wszystkie rolnicze wzloty i upadki w Kenii przez ostatanie 30 lat.
These are old-hand farmers who've gone through all the agricultural ups and downs in Kenya over the last 30 years.
PolishLubimy wzloty i upadki życia.
PolishDwa i pół roku później w grupie Verts/ALE ocenilibyśmy pana pracę jako mającą swoje wzloty i upadki.
Two and a half years later, we in the Verts/ALE Group would assess your work, President Pöttering, as having its ups and downs.
Polishprzeżywać wzloty i upadki
PolishTeraz, kiedy poważne kryzysy i międzynarodowe wzloty i upadki mamy już za sobą, naszedł czas, żebyśmy podjęli poważne decyzje, a nasz margines błędu jest niewielki.
Ladies and gentlemen, now that the acute crises and the institutional ups and downs are over, the time has come to take big decisions, and our margin for error is small.