PL

wzgórza {niemęskoosobowy}

volume_up
Ale są też elementy ciekawe z punktu widzenia ekologii tak jak i wojska: wzgórza, bagna, strumienie.
But they're also mapping things of ecological interest, also military interest: the hills, the marshes, the streams.
I saw hills and valleys.
Przez wiele następnych tygodni ludzie uciekali na wzgórza. ~~~ Musieli albo pić zakażoną wodę, albo liczyć się ze śmiercią z pragnienia.
The days and weeks that followed, people fleeing to the hills, being forced to drink contaminated water or face death.
wzgórza
volume_up
downs {l.mn.} [Bryt.]
Mam przywilej reprezentować urocze doliny, falujące wzgórza i pełne dzwonków gaje angielskich hrabstw położonych wokół Londynu.
Mr President, it is my privilege to represent the handsome villages, the rolling downs and the bluebell groves of the English Home Counties.

Przykłady użycia - "wzgórza" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDoskonała okazja do ukazania ich niczym rzeki, strumienia, spływającego w dół wzgórza.
A nice way to show that river, that stream sort of pouring down the hill.
PolishPomyślałem, że może dla zabawy udają władców tego wzgórza, ale byłem w błędzie.
I thought they might be playing King of the Hill, but I was wrong.
PolishTo jest tylko jedno zdjęcie lotnicze, które pokazuje lesiste wzgórza Gombe.
This is just one photograph from the air, and it shows you the forested highlands of Gombe.
PolishWzgórza przedstawiają cały zestaw danych jako duże, galaretowate, nieco chwiejące się pagórki.
Mounds visualizes the entire dataset as large, gelatinous blobs which kind of jiggle.
PolishWięc poszedłem do Greenwich Village i szukałem tego wzgórza.
And so I'd go down to Greenwich Village and I'd look for this hill, and I couldn't find it.
PolishPrzekopujemy się do wzgórza, schodzimy wgłąb skał do podziemnej komnaty.
There was a cave on the site; we tunnel into the hill, descend through the rock into an underground chamber.
PolishSą również Szepty, Montaż, Tłumy, Metryczki i Wzgórza.
There's also Murmurs, Montage, Mobs, Metrics and Mounds.
PolishAle są też elementy ciekawe z punktu widzenia ekologii tak jak i wojska: wzgórza, bagna, strumienie.
But they're also mapping things of ecological interest, also military interest: the hills, the marshes, the streams.
PolishBardzo duża gęstość zaludnienia na zboczu wzgórza.
PolishŚwiatło wpada do sal przez szczyt wzgórza.
PolishDeszczówka spływa w dół wzgórza, niosąc osady z placu budowy, dusząc i zabijając koralowce.
So this rainwater is flooding down the hillside, carrying with it sediments from the construction site, smothering the coral and killing it.
PolishPrzez wiele następnych tygodni ludzie uciekali na wzgórza. ~~~ Musieli albo pić zakażoną wodę, albo liczyć się ze śmiercią z pragnienia.
The days and weeks that followed, people fleeing to the hills, being forced to drink contaminated water or face death.
PolishWzgórza i doliny. ~~~ Lasy i łąki.
PolishCzemu nie spróbować na Cyprze, który ma postrzępioną linię brzegową o urozmaiconym krajobrazie, piaszczyste plaże, skaliste wzgórza i pokryte lasem góry?
Why not try Cyprus; it has a varied landscape of rugged coastlines, sandy beaches, rocky hills and forest-covered mountains.
PolishJesteśmy w siedemnastowiecznej Japonii, na zachodnim wybrzeżu i mały, pomarszczony mnich spieszy w okolicach północy na szczyt małego wzgórza.
We're in 17th century Japan on the west coast, and a little, wizened monk is hurrying along, near midnight, to the crest of a small hill.
PolishMam przywilej reprezentować urocze doliny, falujące wzgórza i pełne dzwonków gaje angielskich hrabstw położonych wokół Londynu.
Mr President, it is my privilege to represent the handsome villages, the rolling downs and the bluebell groves of the English Home Counties.
PolishTereny wyżynne i wzgórza, którymi opiekują się hodowcy i na których owce wypasane są od stuleci, zdziczeją i dopiero wtedy społeczeństwo zrozumie, jakie szkody poczyniono.
The upland areas and the hills that have been looked after by sheep farmers and grazed by sheep for centuries will go wild and then the public will realise the damage that has been done.

Synonimy (polski) dla "wzgórze":

wzgórze