PL

wzbogacony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wzbogacony
Projekt sprawozdania pana posła Costy został z kolei wzbogacony i poprawiony przez liczne poprawki, z których wiele zostało zgłoszonych przez kolegów z mojej grupy.
Mr Costa's draft report has in turn been enriched and improved by a number of amendments, many tabled by colleagues from my Group.
Istnieje bardzo wiele miejsc, w których przechowuje się głowice i sporo miejsc, w których materiały rozszczepialne, takie jak wysoce wzbogacony uran i pluton, naprawdę nie są bezpieczne.
There are many, many sites where warheads are stored and, in fact, lots of sites where fissionable materials, like highly enriched uranium and plutonium, are absolutely not safe.

Przykłady użycia - "wzbogacony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishW 6 odmianach: serowy, dietetyczny, Robusto, wzbogacony, tradycyjny, z kawałkami warzyw.
In six varieties: Cheese, Light, Robusto, Rich & Hearty, Old World Traditional, Extra-Chunky Garden.
PolishNasz model społeczny został wzbogacony i wzmocniony.
PolishProjekt sprawozdania pana posła Costy został z kolei wzbogacony i poprawiony przez liczne poprawki, z których wiele zostało zgłoszonych przez kolegów z mojej grupy.
Mr Costa's draft report has in turn been enriched and improved by a number of amendments, many tabled by colleagues from my Group.
PolishAK: Cóż, ja powiedziałbym raczej, że to jest przedmiot skonstruowany z drewna i materiału, wzbogacony o możliwość ruchu, po to, aby przekonać cię, że tętni w nim życie.
AK: Well actually I prefer to say that it's an object constructed out of wood and cloth with movement built into it to persuade you to believe that it has life.
PolishIstnieje bardzo wiele miejsc, w których przechowuje się głowice i sporo miejsc, w których materiały rozszczepialne, takie jak wysoce wzbogacony uran i pluton, naprawdę nie są bezpieczne.
There are many, many sites where warheads are stored and, in fact, lots of sites where fissionable materials, like highly enriched uranium and plutonium, are absolutely not safe.