"wyzwanie" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyzwanie" po angielsku

PL wyzwanie
volume_up
{nijaki}

wyzwanie
volume_up
challenge {rzecz.}
Na koniec, nasze drugie wyzwanie to wyzwanie związane ze skutecznością.
Finally, the second challenge is the challenge of effectiveness.
Jest to globalne wyzwanie wymagające podjęcia wspólnej odpowiedzialności.
This is a global challenge and a challenge which demands mutual responsibility.
Będzie to prawdziwe wyzwanie dla przyszłości europejskiej konkurencyjności.
This will be a real challenge for the future for European competitiveness.

Synonimy (polski) dla "wyzwanie":

wyzwanie

Przykłady użycia - "wyzwanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishDo spółki z roztrwanianiem narodowego bogactwa które rzucało wyzwanie naiwności.
Accompanied by a squandering of the nation's material wealth that defied credulity.
PolishDoświadczenie pokazuje, że pierwsze cztery czy pięć lat często stanowi największe wyzwanie.
Experience has shown that the first four or five years are often the trickiest.
PolishMieliśmy podwójne wyzwanie: zaprojektować interfejs tak, żeby w niczym nie przeszkadzał.
One, to design the interface so that the interface doesn't get in your way.
PolishMoje dzisiejsze wyzwanie brzmi: nadszedł czas, abyśmy na nowo ustalili, co oznacza pokój.
The one I'm going to make is that it is time for us to reclaim what peace really means.
PolishW związku z tym przed Komisją Europejską nadal stoi wielkie wyzwanie.
But in this instance the Commission still has a great task ahead of it.
PolishNiestety, jest to wyzwanie, z którym muszą zmierzyć się wszystkie państwa członkowskie.
Unfortunately, it is an issue that all Member States have to face.
PolishPodjął Pan to wyzwanie wspólnie z panem przewodniczącym Van Rompuyem.
You have picked up that gauntlet, together with President Van Rompuy.
PolishRzucił mi wyzwanie, miałam opracować salę złudzeń optycznych.
This brings up the whole thing of you've got to show kids interesting stuff.
PolishWyobraźcie sobie, w czasach bez GPS i radarów, stanowiło to nie lada wyzwanie.
Now if you think about it, in the age before GPS and radar, that was obviously a really difficult problem.
PolishDrugie wyzwanie miało charakter gospodarczy i społeczny, dlatego bardzo trudno było stawić mu czoła.
The second was economic and social, and equally difficult to meet.
PolishTo spore wyzwanie, ale zaraz się o tym sami przekonamy.
So it's a big design job, but we'll see about how things are going on.
PolishInne wielkie wyzwanie tego przedsięwzięcia to nie tylko wysokość.
I wanted to do the swim at 5,300 meters above sea level.
PolishTo wyzwanie niewidomego kierowcy, i wiele innych projektów.
And many, many other robotics projects I want to talk about.
PolishInflacja oraz walka z nią stanowią także wyzwanie oraz obowiązek dla rządów państw strefy euro.
Inflation and the fight against inflation are also a concern and obligation for the euro zone governments.
PolishRadzenie sobie z dumpingiem to praktycznie codzienne wyzwanie dla znacznej części naszej gospodarki wytwórczej.
Dealing with dumping is basically a daily task for a large part of our productive economy.
PolishTo wciąż jest wyzwanie techniki, które musimy pokonać.
So the story of our team, a dedicated team, is fish and chips.
PolishTo było prawdziwe wyzwanie techniczne.
But it doesn't really need it, because it, again, sort of manages to pull itself up.
PolishTak więc prawdziwe wyzwanie w tym, żeby zatrzymać się na chwilę i pomyśleć, jakie są nasze prawidłowe priorytety.
So the real issue here is to get ourselves back and think about what are the right priorities.
PolishNo cóż, rzucam wyzwanie tym, którzy uważają inaczej, aby udowodnili, że możemy budować Europę bez Europejczyków!
Well, I defy those who believe the opposite to prove that we can build Europe without Europeans!
PolishJest to podwójne wyzwanie: banki muszą wykonać testy, rządy muszą stawić czoła wynikom testów.
The task is double: the banks must do the test and governments must be ready to deal with the outcome of the tests.