"wyznaczyć termin" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyznaczyć termin" po angielsku

PL

wyznaczyć termin {czasownik niedokonany}

volume_up
wyznaczyć termin (też: ustalić termin)

Przykłady użycia - "wyznaczyć termin" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPacjent powinien wyznaczyć sobie termin zaprzestania palenia tytoniu.
PolishNależy wyznaczyć ostateczny termin pomyślnego zakończenia negocjacji, a w międzyczasie ktoś powinien zaproponować Mugabe przejście na emeryturę.
There must be a deadline for negotiations to be successfully completed and someone meanwhile should offer Mugabe a retirement home.
PolishTrzeba teraz wyznaczyć wiążący prawnie ostateczny termin migracji do instrumentów SEPA, jak już powiedział szanowny pan poseł Karas.
It is now essential that a legally binding deadline for migration to the use of SEPA instruments be established, as my colleague, Mr Karas, has just said.
PolishDlatego jest prawdopodobne, że będziemy musieli wyznaczyć jakiś termin wprowadzenia niezależnego operatora przesyłowego w takich układach monopolistycznych.
It is therefore possible that we will need to make use of some specific deadline here, with the introduction of an independent transmission operator in such monopoly situations.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyznaczyć termin"

termin rzeczownik
wyznaczyć czasownik
umówiony termin rzeczownik
wyznaczyć z góry czasownik
wyznaczyć jako delegata czasownik
wyznaczyć metodą triangulacji czasownik