"wyzbyć się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyzbyć się" po angielsku

PL

wyzbyć się {czasownik zwrotny}

volume_up
wyzbyć się (też: wyzbywać się)
volume_up
to divest oneself of {czas.} (asset, beliefs, ideas)
Niezależnie od tego, o którym z dwóch błędnych pojęć mówimy, musimy wyzbyć się obu.
Whichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
wyzbyć się (też: wyzbywać się, otrząsnąć się z)
volume_up
to throw off {czas.} [przen.] (depression)

Przykłady użycia - "wyzbyć się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiezależnie od tego, o którym z dwóch błędnych pojęć mówimy, musimy wyzbyć się obu.
Whichever of the two misconceptions we are talking about, we must get rid of them both.
PolishIngerencja motywów politycznych jest zbyt widoczna, by wyzbyć się naiwności.
The interference of political motives is too visible to overcome naivety.
PolishPowinniśmy również wyzbyć się nieuzasadnionego strachu przed reaktorami jądrowymi.
We should also shake off the unfounded fear of nuclear reactors.
PolishMusimy wyzbyć się nadmiaru, i ograniczać nowe nabytki.
We've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
PolishPowinniśmy wyzbyć się podwójnych standardów stosowanych zamiennie w zależności od tego, jak decyzje wpłyną na nasze interesy.
We should not have double standards depending on the interests at stake.
PolishCzas wyzbyć się hipokryzji w tej kwestii.
- (FR) Mr President, Minister, Commissioner, I think that we need to stop being hypocritical regarding this issue.
PolishChirurdzy musieli wyzbyć się widzenia przestrzennego - 3D Musieli poświęcić swoje nadgarstki i pozbyć się intuicyjnych ruchów instrumentami.
Surgeons had to give up their 3D vision. ~~~ They had to give up their wrists.
PolishNie mogę wyzbyć się wątpliwości.
PolishPo pierwsze, musimy wyzbyć się iluzji, że aktywna polityka legalnej imigracji położy kres napływowi nielegalnych imigrantów do naszych państw.
Firstly, we have to rid ourselves of the illusion that an active policy on legal immigration will put a stop to the illegal flow of migrants into our countries.
PolishTo właśnie zaufanie gospodarcze ożywi teraz wzrost i dlatego musimy wyzbyć się dogmatyzmu, żeby móc podjąć zdecydowane działania i wykorzystać w pełni dostępne nam instrumenty.
It is now economic confidence that will kickstart growth and that is why we must cast aside dogmatism to take firm action and use the full range of tools at our disposal.
PolishUważam, że powinniśmy być wystarczająco odważni, aby wyzbyć się starego nawyku odkładania decyzji w obawie przed podjęciem zbyt odważnych działań, poprzez głosowanie nad rezolucją.
I believe we should be bold enough to put an end to the old habit of postponing the adoption of decisions for fear of acting on our own courage, by voting for a resolution.
PolishUzgodnienia dotyczące tego instrumentu zajęły nam dwa i pół roku, gdyż nie chcieliśmy wyzbyć się pewnych podstawowych praw Parlamentu, ale na koniec byliśmy zmuszeni do kompromisu.
It took us two and a half years to agree that instrument because we simply would not give up on certain core rights of Parliament, but we did have to compromise towards the end.

Synonimy (polski) dla "wyzbyć się":

wyzbyć się

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wyzbyć się"

wyzbyć czasownik
się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English
przekonać się czasownik
English