"wywiązać się" - angielskie tłumaczenie

PL

"wywiązać się" po angielsku

volume_up
wywiązać się z czegoś {czas. zwr. dk}
PL

wywiązać się {czasownik zwrotny}

volume_up
wywiązać się (też: nastąpić, następować)
wywiązać się (też: wywiązywać się)
volume_up
to eventuate {czas. nieprzech.} [form.] (quarrel)
wywiązać się (też: wdać się, wdawać się, wywiązywać się)
volume_up
to set in {czas.} (complications)

Przykłady użycia - "wywiązać się" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNiestety, rząd USA nie zdołał wywiązać się ze swojego zobowiązania.
Unfortunately, the US Government was not able to follow up on its announcement.
PolishMoim zdaniem UE musi wywiązać się z przyjętych wobec Turcji zobowiązań.
I believe that the EU must meet the commitments that it has made to Turkey.
PolishPrzecież wyraziła na to zgodę i powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań.
After all, the Czech presidency agreed to it and, therefore, should fulfil its obligations.
PolishProblem wciąż się pogłębia, czas ucieka, a my musimy wywiązać się z zobowiązań.
Yet the problem is getting worse, time is slipping away and we have to take up this stated commitment.
PolishZ drugiej strony musimy wywiązać się z naszych zobowiązań dotyczących ochrony środowiska naturalnego.
On the other hand, we must observe our commitments to climate protection.
PolishZ tego zobowiązania należy wywiązać się w ciągu pięciu lat.
This is a commitment which needs to be implemented within five years.
PolishKomisja Europejska zamierza w całości wywiązać się ze swoich obowiązków na etapie wdrażania.
The European Commission fully intends to assume its responsibilities during the implementation phase.
PolishTo państwo jest gwarantem bezpieczeństwa swoich obywateli i z tego obowiązku musi się wywiązać.
It is the state which is the guarantor of its citizens' security, and it must meet this obligation.
PolishW imieniu demokracji pozwólmy im się wywiązać z tych obietnic!
In the name of democracy, let them carry out those promises!
PolishWłaśnie dlatego myślę, że powinniśmy wywiązać się z naszego zobowiązania dokonania ratyfikacji traktatu lizbońskiego.
That is why I think we should keep our commitment to the Lisbon Treaty ratification.
PolishOczywiście mam zamiar wywiązać się z nałożonych dyrektywą zobowiązań sprawozdawczych do końca 2009 roku.
Of course I commit to meeting the reporting obligations imposed in the directive by the end of 2009.
PolishTo jest oczywisty obowiązek, z którego powinniśmy się wywiązać.
PolishKażda z instytucji musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
Each institution must fulfil its responsibilities.
PolishZamierza w pełni wywiązać się z tego zadania, zbliżając do siebie stanowiska rybaków i decydentów UE.
It fully intends to play its part by bringing the fishermen's points of view and those of EU policy-makers closer together.
PolishPowinniśmy byli lepiej wywiązać się z naszego zadania i jest mi niezmiernie przykro, że inne grupy nie udzieliły nam dzisiaj swego poparcia.
We should have done better, and I am very sorry the other groups did not support us today.
PolishNie możemy jednak wywiązać się z naszego obowiązku prawodawcy, dopóki państwo dysponujecie prawem inicjatywy.
But, Commissioner, we cannot discharge our duty as legislator until you exercise your right of initiative.
PolishUnia musi wywiązać się ze swoich obowiązków.
PolishUnia Europejska musi wywiązać się ze swoich obowiązków i przyjąć przepisy prawne mające na celu położenie kresu tej przemocy.
The European Union must shoulder its responsibilities and introduce legislation to put an end to this violence.
PolishMusimy wywiązać się z naszych obowiązków.
PolishEuropa musi wywiązać się z tej odpowiedzialności poprzez przedstawienie wspólnej strategii w obszarze kształcenia i zatrudnienia.
Europe must take on this responsibility by proposing a concerted strategy in the areas of training and employment.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wywiązać się"

wywiązać czasownik
się zaimek
opróżnić się czasownik
English
opróżniać się czasownik
English
zapaść się czasownik
udawać się czasownik
English
zapadać się czasownik
udać się czasownik
English
przepalać się czasownik
English
przepalić się czasownik
English
brać się czasownik
English
wgłębić się czasownik
English
całować się czasownik
wziąć się czasownik
English