"wyważyć" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyważyć" po angielsku

PL

wyważyć {czasownik dokonany}

volume_up
Chyba z tysiąc ludzi próbowało wyważyć drzwi.
Almost a thousand people were there, trying to break down the door.
Przyglądamy się bardzo różnorodnym tematom i musimy wyważyć ich proporcje.
We are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
Oczywiście w każdym przypadku musimy wyważyć wszelkie działania podejmowane w zakresie kontroli jakości.
We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
Z tego względu całkowicie popieram poprawki przedłożone w tej Izbie, ponieważ pomagają one lepiej wyważyć sprawozdanie.
Therefore I fully support the amendments tabled in the House, as they help to balance the report.

Przykłady użycia - "wyważyć" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzyglądamy się bardzo różnorodnym tematom i musimy wyważyć ich proporcje.
We are looking at a whole range of subjects and need to find a balance among them.
PolishPo drugie, musimy ponownie wyważyć wnioskowane prawodawstwo w dziedzinie zarządzania gospodarczego.
Second, we must rebalance the proposed legislation on economic governance.
PolishOczywiście w każdym przypadku musimy wyważyć wszelkie działania podejmowane w zakresie kontroli jakości.
We must, of course, always balance all the steps taken with quality control.
PolishChyba z tysiąc ludzi próbowało wyważyć drzwi.
Almost a thousand people were there, trying to break down the door.
PolishAspekty gospodarcze i ekologiczne można wyważyć w sposób racjonalny, wytyczając drogę ku przyszłości.
Economic and ecological aspects can be balanced in a rational manner that will point the way for the future.
PolishZ tego względu całkowicie popieram poprawki przedłożone w tej Izbie, ponieważ pomagają one lepiej wyważyć sprawozdanie.
Therefore I fully support the amendments tabled in the House, as they help to balance the report.
PolishMusimy zatem właściwie wyważyć proporcje między swobodą przedsiębiorczości a interesami stron trzecich.
We therefore need to strike the right balance between freedom of establishment and the interests of third parties.
PolishZałożone korzyści wynikające ze zwalczania terroryzmu należy wyważyć względem swobody obywateli i ochrony danych.
The intended benefit of combating terrorism has to be weighed against citizens' freedom and data protection.
PolishWydaje mi się, że obydwa raporty pokazują, starają się bardzo dobrze wyważyć te obydwa wyzwania, które stoją przed Unią Europejską.
It seems to me that the two reports make a very good attempt to balance these two challenges facing the European Union.
PolishNależy też ostrożnie wyważyć praktyczne aspekty dalszych działań.
For that reason, it is important that the Commission should now investigate the matter and that the practical aspects of going ahead should be weighed carefully.
PolishPVV przywiązuje także wielką wagę do ochrony prywatności obywateli holenderskich i uważa, że w przypadku kolizji tych interesów należy je starannie wyważyć.
The PVV also attaches great importance to protecting the privacy of Dutch citizens and takes the view that, where these interests clash, they need to be carefully weighed up against each other.

Synonimy (polski) dla "wyważyć":

wyważyć