"wytyczne" - angielskie tłumaczenie

PL

"wytyczne" po angielsku

volume_up
wytyczne {niemęskoos.}
PL

wytyczne {niemęskoosobowy}

volume_up
1. ogólne
wytyczne (też: wskazówki)
Wytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007 - 2013) (
Community strategic guidelines for rural development (2007 to 2013) (
Wytyczne pozostaną głównym narzędziem lizbońskiego pakietu.
The guidelines will remain the core instrument of the new Lisbon package.
2. "do projektowania"

Przykłady użycia - "wytyczne" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPrzyjęliśmy ją w grudniu 2006 roku i będzie ona stanowić wytyczne przez cały rok.
We adopted this in December 2006, and it will be our guideline throughout the year.
PolishWytyczne misji obserwacji wyborów zawierają oddzielny akapit na temat kobiet.
In the electoral observation guidelines there is a specific section on women.
PolishJestem zaskoczony tym, że te wytyczne pojawiają się dopiero po ponad czterech latach.
I am surprised that these guidelines are only appearing after more than four years.
PolishWytyczne OECD nie tylko nie są adekwatne, lecz wręcz stanowią zagrożenie.
As for the OECD guidelines, far from being adequate, they actually pose a threat.
PolishW 2008 roku, po ośmioletnim okresie doświadczeń, Komitet opracował nowe wytyczne.
In 2008, after eight years' experience, the CVMP issued a new guideline.
PolishDlatego jeżeli Urząd wprowadzi nowe wytyczne, my będziemy je uważnie analizować.
Therefore, if the agency puts forward a new guideline, we will study it very attentively.
PolishOczekujemy, że Rada Europejska wskaże w tej kwestii konkretne wytyczne.
We expect the European Council to offer some concrete guidelines in this matter.
PolishWytyczne MFW dotyczące zarządzania rezerwami dewizowymi (20 września 2001 r.)
IMF guidelines for foreign exchange reserve management (20 September 2001)
PolishUnia przyjęła nowe Wytyczne w sprawie praw dziecka.
The Union adopted new guidelines on the rights of the child on 10 December 2007.
PolishJak Państwo wiedzą, wytyczne negocjacyjne są dokumentami niejawnymi Rady.
As you know, negotiating directives are a classified document of the Council.
PolishWytyczne dotyczące budżetu na rok 2011 dotyczą także budżetu Parlamentu Europejskiego.
The guidelines for the 2011 budget also include the European Parliament's own budget.
PolishWytyczne te są dla Komisji wiążące, jeśli chodzi o metodę ustalania wysokości grzywien.
The Commission is bound by these guidelines on the method of setting fines.
PolishStrategiczne wytyczne Wspólnoty dla rozwoju obszarów wiejskich (2007 - 2013) (
Community strategic guidelines for rural development (2007 to 2013) (
PolishDodatkowe wytyczne można znaleźć w Warunkach korzystania z usługi Forum pomocy Google.
Please read the Google Help Forum Terms of Service for further guidance.
PolishPoniżej znajdują się wytyczne do stosowania leku Osigraft przeznaczone dla lekarza.
The following are directions for the use of Osigraft by your doctor.
PolishStrategia lizbońska - Ogólne wytyczne dla polityk gospodarczych (debata)
Lisbon Strategy - Broad Economic Policy Guidelines for 2008-2010 (debate)
PolishWytyczne te są już dostępne na stronie internetowej Komisji we wszystkich językach urzędowych.
This advice is now available in all official languages on the Commission website.
PolishWytyczne dotyczące procedury budżetowej 2010 - sekcje I, II, IV, V, VI, VII, VIII i IX (
Guidelines for the 2010 budget procedure - Sections I, II, IV, V, VI, VII, VIII and IX (
PolishW tych sektorach to legislatywa winna dawać szczegółowe wytyczne egzekutywie.
In these sectors, it must be the legislature that gives precise indications to the executive.
PolishNasz komunikat brzmi: wytyczne należy zmienić, aby poprawić integrację społeczną w Europie.
Our message is that they must be altered so as to improve social inclusion in Europe.