"wytwórczy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wytwórczy" po angielsku

PL

wytwórczy {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wytwórczy (też: produktywny, wydajny)
Zniesienie barier celnych będzie wbrew interesom naszych sektorów wytwórczych.
The removal of tariff barriers would play against the interests of our productive sectors.

Przykłady użycia - "wytwórczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishTo firma z 40-letnią tradycją, która rozumie przemysł wytwórczy.
It's a 40-year-old company, it understands manufacturing.
PolishPrzemysł wytwórczy nie traci na znaczeniu nawet w warunkach obecnej i przyszłej gospodarki opartej na wiedzy.
(NL) Madam President, Commissioner, the manufacturing industry remains important, even in the knowledge-based economy of today and tomorrow.
PolishWysoka czystość materiałów odpadowych, na przykład papieru i szkła, jest warunkiem wstępnym dla wykorzystania odpadów przez przemysł wytwórczy jako surowca wtórnego.
High purity of waste materials, such as paper and glass, is a prerequisite for the use of waste as a secondary raw material by manufacturing industries.
PolishW naszym społeczeństwie, w którym jednostka jest często postrzegana jako zwykły czynnik wytwórczy, za słaby nacisk kładzie się na ludzki aspekt tego problemu.
In this society of ours in which the individual is often regarded as a mere production factor, too little emphasis is placed on the human aspect of this problem.
PolishMimo to nasz przemysł wytwórczy zwija interes i wycofuje się, pozostawiając po sobie miliony bezrobotnych, zniszczone przemysłowo tereny i opustoszały krajobraz.
Despite everything, however, our manufacturing base is packing up and pulling out, leaving behind it millions of unemployed, tracts of industrial wasteland and a deserted countryside.
PolishZasadnicze znaczenie mają środki takie, jak wdrażanie nowych technologii, intensyfikacja badań naukowych i pobudzanie innowacyjności w sektorach takich, jak przemysł wytwórczy.
Measures such as the introduction of new technologies and increased efforts in scientific research and innovation in sectors such as the manufacturing industry are of crucial importance.
PolishZasadnicze znaczenie mają środki takie, jak wdrażanie nowych technologii lub zwiększenie wsparcia dla badań naukowych i innowacyjności w takich sektorach, jak np. przemysł wytwórczy.
Measures such as the introduction of new technologies and increased reinforcement of scientific research and innovation in sectors such as the manufacturing industry are of crucial importance.

Synonimy (polski) dla "wytwórczy":

wytwórczy