"wytrwałość" - angielskie tłumaczenie

PL

"wytrwałość" po angielsku

PL wytrwałość
volume_up
{żeński}

wytrwałość (też: konsekwencja, samozaparcie)
Kolejna sprawa - wytrwałość w dążeniu do organizacji szczytu afrykańskiego; ktoś przywołał tę wytrwałość.
Next, perseverance at the Africa summit; someone mentioned that, perseverance.
Oznacza to, że poprzez naszą wytrwałość, osiągnęliśmy wiele rzeczy dla wielu ludzi.
That means that, through our perseverance, we have achieved quite a number of things for many people.
Chciałbym zachęcić pana do wytrwałości w pozostałych kwestiach.
I would encourage you to show perseverance with regard to the outstanding issues.
wytrwałość (też: pracowitość)
volume_up
assiduity {rzecz.}
(EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Chciałabym najpierw pogratulować panom wytrwałości i nowego programu, który panowie przedstawili.
(EL) Mr President, Commissioner, I should like to start by congratulating you on your assiduity and on the new programme which you have presented.
wytrwałość (też: wytrzymałość, odporność)
volume_up
endurance {rzecz.}
Chciałbym rozpocząć od podziękowania panu komisarzowi Kallasowi za wytrwałość w okresie tych pięciu dni.
I should perhaps like to start by thanking Commissioner Kallas for his endurance during those five days.
wytrwałość (też: natarczywość, samozaparcie)
Przede wszystkim chcę podziękować sprawozdawcy za jego wytrwałość w kwestii, którą Parlament początkowo odrzucił.
Mr President, I firstly want to thank the rapporteur for his persistence on an issue that Parliament initially rejected.
Joe Kraus powiedział "Sukces zawdzięczamy głównie wytrwałości." Trzeba przetrwać porażki.
Joe Kraus says, "Persistence is the number one reason for our success."
Ich wytrwałość, zdolność radzenia sobie z niejasnościami, ich zdolność radzenia sobie z problemami, których nigdy wcześniej nie widzieli.
The persistence, their ability to deal with ambiguity, their ability to tackle problems that they haven't seen before.
wytrwałość (też: niezłomność, wierność)

Przykłady użycia - "wytrwałość" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie. Więcej informacji tutaj.

PolishChodzi o uleganie, wytrwałość, tak, nie, teraz, później, impulsywność, refleksyjność, życie chwilą i planowanie.
It's all about yielding, resisting, yes, no, now, later, impulsive, reflective, present focus and future focus.
PolishPokora, jeśli chodzi o sprawy będące przedmiotem wspólnej troski, i wytrwałość w ich reprezentowaniu to cechy, które mogą zaowocować sukcesem.
Humility in common concerns and tenacity in representing them are the qualities that may lead to success.
PolishWytrwałość to dobra cecha u polityka!
PolishChciałabym podziękować Komisji za przyspieszenie sprawy, a szczególne podziękowania składam komisarzowi Špidla za jego wytrwałość.
I would like to thank the Commission for bringing this forward and Commissioner Špidla in particular for his tenacity.
PolishChciałbym podziękować pani poseł Muscardini za wytrwałość w działaniu, a także wszystkim kolegom za pracę nad tym zagadnieniem.
I should like to thank Mrs Muscardini for the tenacity of her work and all the other fellow Members who have worked on this issue.
PolishPrzede wszystkim chciałbym podziękować Panu Posłowi Florenzowi za bardzo pragmatyczne podejście do tematu i za wytrwałość.
Madam President, firstly I would like to thank Mr Florenz for his highly pragmatic approach to this subject and for his stamina.
PolishWytrwałość Japończyków potwierdza, że Japonia będzie w stanie poradzić sobie z tą tragedią i wyjść z niej mocniejsza niż zwykle.
The resilience of the Japanese people reassures us that Japan will be able to overcome that tragedy and to emerge from it stronger than before.
PolishJestem wdzięczny mojej koleżance, pani poseł Trautmann, oraz wszystkim innym osobom za wytrwałość w tej sprawie i zapewnienie wyraźnej linii działania.
I am very grateful to my colleague Mrs Trautmann and all the others for persevering in this matter and ensuring a clear line.
Polish. - (RO) Chciałbym pochwalić sprawozdawcę za jego wytrwałość w drążeniu tematu, przy tak twardej opozycji ze stron reprezentujących różne żywotne interesy.
in writing. - (RO) I commend the rapporteur for his tenacity in pursuing a topic against stiff opposition from various vested interests.
PolishWykazała Pani wielką wytrwałość oraz głębokie zrozumienie potrzeb osób ubiegających się o azyl i wyzwań, przed jakimi stoją organy administracyjne w poszczególnych krajach.
You have shown great resilience, Madam, and a deep understanding of the needs of asylum seekers and of the challenges faced by national administrations.
PolishSzczerze dziękuję panu komisarzowi Jacques'owi Barrotowi za wytrwałość, jaką wykazał się w tej sprawie, ponieważ właśnie ogromnej wytrwałości nam potrzeba.
I sincerely thank Commissioner Jacques Barrot for the tenacious will he has shown in this matter, because will is what is needed, and a great deal of will at that.
PolishChciałbym tym samym skorzystać ze sposobności, by podziękować przewodniczącemu Komisji Budżetowej panu posłowi Lamassoure'owi za jego wytrwałość, otwartość i umiejętności negocjacyjne.
I would therefore like to take this opportunity to thank the Chair of the Committee on Budgets, Mr Lamassoure, for his strength, openness and skills as a negotiator.