PL

wyszukanie {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up

Przykłady użycia - "wyszukanie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishChodzi o wyszukanie takich sposobów, dzięki którym zdołamy zrobić jak najwięcej w odniesieniu do tych problemów.
It is about finding ways in which we can do as much as possible to address the concerns.
PolishZ upływem czasu udoskonalaliśmy konstrukcje, aż osiągnęliśmy tę wyszukanie wyglądającą instalację.
And this rig was actually used for a dive of 300 feet.
PolishParę tygodnie temu, poprosiłem znajomych o wyszukanie "Egipt" i przesłanie screenów z wynikami.
But a couple of weeks ago, I asked a bunch of friends to Google "Egypt" and to send me screen shots of what they got.
PolishUnia Europejska jest jednym z największych dostawców informacji online na świecie i wyszukanie odpowiedniej informacji może wydawać się skomplikowane.
The EU is one of the largest publishers of online information in the world and the hunt for information can seem complex.
PolishJeśli nie widać rozszerzeń lokalizacji, sprawdź, czy rozszerzenie może być wyświetlane w miejscu, w którym przeprowadzano wyszukanie.
If your location extensions aren't appearing, check that the extension is eligible to appear in the location where the search is being made.
PolishJeśli nie możesz od razu znaleźć informacji o swojej firmie, zalecamy wyszukanie następującego hasła: [ nazwa firmy w danym mieście, kod pocztowy ].
If you're unable to find your business right away, we recommend you perform a search for [ your business name in your city, zip code ].
PolishUmożliwiając wyszukanie wyników ściślej związanych z zapytaniem, wyszukiwanie dynamiczne Google może jednak korzystnie wpłynąć na jakość kliknięć.
However, Google Instant can improve the quality of your clicks since it helps people search using terms that more directly connect them with the answers they need.
PolishCzasami może pomóc opuszczenie takiej witryny i wyszukanie recenzji lub informacji dotyczących jej samej lub znajdujących się w niej programów przed ich pobraniem lub zainstalowaniem.
Sometimes it helps to leave that website and search for reviews or information about that website or program before downloading or installing anything.