PL

wyszukać {czasownik dokonany}

volume_up
1. ogólne
Kontaktuj się ze znajomymi - Wyszukaj swoich znajomych, zobacz, w jakie grają gry, i zaproś ich do wspólnej zabawy.
Connect With Friends - Use your Origin ID to find your friends, see the games they play, and invite them into the game you’re playing.
Chodzi o wyszukanie takich sposobów, dzięki którym zdołamy zrobić jak najwięcej w odniesieniu do tych problemów.
It is about finding ways in which we can do as much as possible to address the concerns.
Jeśli nie możesz od razu znaleźć informacji o swojej firmie, zalecamy wyszukanie następującego hasła: [ nazwa firmy w danym mieście, kod pocztowy ].
If you're unable to find your business right away, we recommend you perform a search for [ your business name in your city, zip code ].
wyszukać
Toolbar zapisuje informację o Twojej ostatniej lokalizacji w pamięci przeglądarki, tak aby witryny mogły ją łatwo wyszukać.
Toolbar does save your last location in the browser's memory so that websites can easily retrieve it.
to look sth up on the Internet
2. "coś w książce/słowniku"
wyszukać
volume_up
to look up {czas.} (to look sth up in)

Przykłady użycia - "wyszukać" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishAby wyszukać adres, wpisz nazwę ulicy lub skrzyżowania i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
To search for an address, enter the street or intersection and click Search Maps.
PolishSpróbuj wyszukać jeszcze raz.Nie znaleziono obrazu spełniającego podane kryteria wyszukiwania.
No images matching... Please try another search.No images matched your search.
PolishAby wyszukać adres, wpisz go i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
To search for an address, enter the address and click Search Maps.
PolishAby wyszukać parki, góry, jeziora itd., wpisz nazwę obiektu i kliknij przycisk Przeszukaj mapy.
To search for parks, mountains, lakes, etc., enter the name of the feature and and click Search Maps.
PolishJest tam, by wyszukać sobie fotki Morrisa Chestnuta...
You know, he's in there getting photos of Morris Chestnut...
PolishToolbar zapisuje informację o Twojej ostatniej lokalizacji w pamięci przeglądarki, tak aby witryny mogły ją łatwo wyszukać.
Toolbar does save your last location in the browser's memory so that websites can easily retrieve it.
PolishAby sprawdzić, czy dana witryna znajduje się obecnie w indeksie Google, należy wyszukać jej URL za pomocą operatora site:.
To determine whether your site is currently included in Google's index, do a site: search for your site's URL.
PolishW dowolnym momencie możesz wyłączyć wyszukiwanie dynamiczne Google, klikając ten link i wybierając opcję „Wyłączone (naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać)”.
You can disable Google Instant at any time by clicking the link and selecting "Off (Press Enter to search)."
Polishwyszukać coś w internecie
PolishPodczas wykładu Wolframa notowałam sobie terminy, Podczas wykładu Wolframa notowałam sobie terminy, żeby wyszukać coś o tym w Internecie, bo chyba użyję tego w swoich prelekcjach o autyzmie.
We've got to show these kids interesting stuff. ~~~ And they've taken out the autoshop class and the drafting class and the art class.