"wysychać" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysychać" po angielsku

PL

wysychać {czasownik niedokonany}

volume_up
wysychać (też: wyschnąć)
volume_up
to desiccate {czas. nieprzech.}
W krajach rozwijających się wysychają gleby i szerzą się epidemie.
In developing countries, the land is drying out and diseases are spreading.
Jeziora i strumyki wysychają, a uchodźców klimatycznych na kontynencie afrykańskim można obecnie liczyć w milionach.
Lakes and streams are drying up, and climate refugees on the African continent can now be numbered in their millions.
Jeżeli jednak nie mamy jakiegokolwiek połączenia ze światami poza tym, który uważamy za oczywisty, my również ryzykujemy wysychanie od wewnątrz.
But if we have no connection whatsoever with the worlds beyond the one we take for granted, then we too run the risk of drying up inside.

Synonimy (polski) dla "wysychać":

wysychać