"wystarczy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wystarczy" po angielsku

EN
PL

wystarczy [przykład]

volume_up
wystarczy
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
To wystarczy, to nie wystarczy, a tak naprawdę nie wiemy, jaki kierunek przybiorą zdarzenia.
It is enough, it is not enough and, actually, we do not know where things are going.
Po pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
First, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.

Przykłady użycia - "wystarczy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo pierwsze, dodatkowe zaostrzenie paktu stabilności i wzrostu nie wystarczy.
First, a further tightening of the Stability and Growth Pact will not be enough.
PolishCała gama innych wniosków została zablokowana, ale i tak ten wniosek wystarczy.
A whole range of other proposals have been blocked, but this proposal will make it.
PolishNie wystarczy jednak ogłosić zaplanowane działania i otworzyć linie kredytowe.
However, it is not enough to announce measures and the opening of lines of credit.
PolishByło to zawsze dla mnie wielkim znakiem zapytania, czy to wystarczy, czy też nie.
The big question has always been, for me, whether or not this is sufficient.
PolishJeżeli będzie Pan teraz umiał działać w zgodzie ze swoimi słowami, to wystarczy.
If you can now act in accordance with your words, that will be good enough.
PolishWystarczy już tej politycznej hipokryzji.
(FR) Mr President, ladies and gentlemen, enough of all this political hypocrisy.
PolishNie wystarczy koncentrować się we współpracy tylko na poprawie sytuacji gospodarczej.
It is not enough just to focus cooperation on improving the economic situation.
PolishNie wystarczy jednak, by instytucje i organy UE jedynie przestrzegały prawa.
However, it is not enough for EU institutions and bodies merely to follow the law.
PolishCzęsto nie wystarczy po prostu zwiększyć działania zapobiegawcze.
Commissioner, often it is not enough to simply increase prevention measures.
PolishPomoc gospodarcza i humanitarna jest ważna, ale sama w sobie nie wystarczy.
Economic and humanitarian assistance is important, but it is not enough in itself.
PolishMówi pan, że zamierza pan zachować czujność, ale myślę, że to nie wystarczy.
You say you mean to remain vigilant, but I think that is rather insufficient.
PolishNaszym zdaniem, nie wystarczy, żeby takie zasoby były jedynie wystarczające i dostępne.
For us, it is not enough for these resources to just be adequate and available.
PolishCeplene 0, 5 ml roztworu wystarczy na podanie jednej dawki (patrz punkt 6. 6).
Ceplene 0.5 ml solution is sufficient for a single dose (see section 6.6).
PolishNiech pan nie myśli, że wystarczy słaba koordynacja krajowych strategii gospodarczych.
Do not think that weak coordination of national economic strategies is sufficient.
PolishChcą Państwo dowodu - wystarczy przyjrzeć się europejskiemu nakazowi aresztowania.
If proof were needed, we only have to look at the European Arrest Warrant.
PolishAby zapobiec stosowaniu przez nas tego źródła, wystarczy dodać metatag do źródła stron.
You can direct us not to use this as a source by adding a meta tag to your pages.
PolishAby usunąć regułę, wystarczy kliknąć znak „X” z prawej strony danej reguły.
Notes: ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?
PolishW tym celu nie wystarczy składać projektów rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa.
To this end, it is not enough to table resolutions in the Security Council.
PolishMusimy dzisiaj wyrazić wyraźne żądanie przerwania ognia, lecz to nie wystarczy.
Today, clearly, we must issue a strong demand for a cease-fire, but this is not enough.
PolishJedna minuta wystarczy jedynie na telegram.
(IT) Mr President, ladies and gentlemen, one minute is only enough for a telegram.

Synonimy (polski) dla "wystarczy":

wystarczy
wystarczyć
Polish