"wystarczająco dobry" - angielskie tłumaczenie

PL

"wystarczająco dobry" po angielsku

volume_up
wystarczająco dobry {przym. m.}
PL

wystarczająco dobry {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wystarczająco dobry

Przykłady użycia - "wystarczająco dobry" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishA jeśli samochód i kierowca był wystarczająco dobry, wygrywałeś wyścig.
And if the car and the driver were good enough, then you'd win the race.
PolishSądzimy, że realizm, który uzyskaliśmy tutaj, jest wystarczająco dobry do zastosowania w filmach.
We now think that the realism we're achieving with this is good enough to be used in films.
PolishAle później przestałem, bo pomyślałem "Hej, jestem wystarczająco dobry.
But then I stopped because I figured, "Hey, I'm good enough.
PolishJednak generalnie przedmiotowy tekst był wystarczająco dobry, byśmy go poparli (choć bez entuzjazmu).
However, in general terms, the text was good enough to be supported by us at the end (with no enthusiasm, that is true).
PolishTo, co wspierało ten wstyd, to przekonanie: "Nie jestem wystarczająco dobry" – wszyscy je dobrze znamy – "Nie jestem kryształowy.
What underpinned this shame, this "I'm not good enough," -- which we all know that feeling: "I'm not blank enough.
PolishNie sądzę, by ten kompromis był wystarczająco dobry gdy idzie o prawa obywateli.
(DA) Madam President, Commissioner, I do not think that the compromise is good enough where the rights of citizens are concerned.
PolishUważa on, że system stosowany w Skandynawii nie jest wystarczająco dobry.
Now a model of flexicurity is being challenged by the European Court of Justice in the Laval case, which does not think that the system applied in Scandinavia is good enough.
PolishCzy uważa pani obecnie, że poziom koordynacji i wymiany informacji między służbami wywiadowczymi jest wystarczająco dobry, aby wykluczyć ten rodzaj błędów w Unii Europejskiej?
Does she consider, at present, that the level of coordination and exchange of information between the intelligence services is good enough to rule out this type of failing in the European Union?

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wystarczająco dobry"

wystarczająco przysłówek
dobry przymiotnik
dzień dobry wykrzyknik
wystarczająco zbliżony przymiotnik