"występować o" - angielskie tłumaczenie

PL

"występować o" po angielsku

PL

występować o {czasownik niedokonany}

volume_up

Przykłady użycia - "występować o" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPo zastosowaniu produktu Gadovist mogą występować reakcje o typie alergii.
Allergy-like reactions may occur after use of Gadovist.
PolishKrótko mówiąc, nie trzeba o nie występować do Brukseli.
In short, there is no need to ask Brussels for them.
PolishW związku z tym rząd grecki nie musiał występować z wnioskiem o wsparcie finansowe, chociaż będziemy nadal uważnie obserwować rozwój sytuacji.
Consequently, the Greek Government has not needed to request any financial support, though we will continue to monitor very closely the situation.
PolishSzwajcarzy mogą należeć do Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, jeżeli sobie tego życzą, do programów filmowych i edukacyjnych UE; mogą też występować o dotacje badawcze UE.
The Swiss can be in the European Environment Agency, if they wish, in the EU's film and education programmes, and they can apply for EU research grants.
PolishDzięki tej ważnej inicjatywie Parlamentu Europejskiego jeden milion europejskich obywateli będzie mógł występować do Komisji Europejskiej o przygotowanie aktu prawnego w danej sprawie.
in writing. - (PT) With this important initiative of the European Parliament, one million European citizens will be able to ask the European Commission to put forward legislation on a given issue.

Synonimy (polski) dla "występować o":

występować o

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "występować o"

występować czasownik
o przyimek
o wykrzyknik
English
o przysłówek
English
dawać mylne wyobrażenie o czasownik
English
dać mylne wyobrażenie o czasownik
English
zabiegać o czasownik
uderzać o czasownik
English