"występek" - angielskie tłumaczenie

PL

"występek" po angielsku

EN
volume_up
występki {niemęskoos.}
PL

występek {męski}

volume_up
Ale pieniądze za występek, i pieniądze za grzechy, nie były wnoszone do domu Pańskiego; kapłanom się dostawały.
The money for the trespass-offerings, and the money for the sin-offerings, was not brought into the house of Jehovah: it was the priests'.
W przysionku też bramy były dwa stoły z jednej strony, a dwa stoły z drugiej strony, na których bito całopalenia, i ofiary za grzech, i ofiary za występek.
And in the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to slay thereon the burnt-offering and the sin-offering and the trespass-offering.
Potem odłączy Panu dni Nazarejstwa swego, ofiarując baranka rocznego za występek; a dni one pierwsze daremne będą, gdyż splugawione było Nazarejstwo jego.
And he shall separate unto Jehovah the days of his separation, and shall bring a he-lamb a year old for a trespass-offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
występek (też: przestępstwo, zbrodnia)
Boć to jest sprosny występek, a nieprawość osądzenia godna,
For that were a heinous crime; Yea, it were an iniquity to be punished by the judges:
występek
volume_up
misdemeanor {rzecz.} [Amer.]
występek
Występek złego jest mu sidłem; ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się.
In the transgression of an evil man there is a snare; But the righteous doth sing and rejoice.
występek (też: postępek)

Przykłady użycia - "występek" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishWystępek złego jest mu sidłem; ale sprawiedliwy śpiewa i weseli się.
In the transgression of an evil man there is a snare; But the righteous doth sing and rejoice.
PolishBoć to jest sprosny występek, a nieprawość osądzenia godna,
For that were a heinous crime; Yea, it were an iniquity to be punished by the judges:
PolishAle pieniądze za występek, i pieniądze za grzechy, nie były wnoszone do domu Pańskiego; kapłanom się dostawały.
The money for the trespass-offerings, and the money for the sin-offerings, was not brought into the house of Jehovah: it was the priests'.
PolishI dali ręce swe, że mieli porzucić żony swe; a ci, którzy zgrzeszyli, ofiarowali każdy barana z stada za występek swój.
And they gave their hand that they would put away their wives; and being guilty, [they offered] a ram of the flock for their guilt.
PolishW przysionku też bramy były dwa stoły z jednej strony, a dwa stoły z drugiej strony, na których bito całopalenia, i ofiary za grzech, i ofiary za występek.
And in the porch of the gate were two tables on this side, and two tables on that side, to slay thereon the burnt-offering and the sin-offering and the trespass-offering.
PolishPotem odłączy Panu dni Nazarejstwa swego, ofiarując baranka rocznego za występek; a dni one pierwsze daremne będą, gdyż splugawione było Nazarejstwo jego.
And he shall separate unto Jehovah the days of his separation, and shall bring a he-lamb a year old for a trespass-offering; but the former days shall be void, because his separation was defiled.
PolishBo rozciągnę nań sieć moję, a będzie niewodem moim pojmany, i zawiodę go do Babilonu, a tam się z nim rozsądzę o występek jego, którym wystąpił przeciwko mnie.
And I will spread my net upon him, and he shall be taken in my snare, and I will bring him to Babylon, and will enter into judgment with him there for his trespass that he hath trespassed against me.