PL

wystąpić z {czasownik}

volume_up
wystąpić z (też: występować z, zalewać)

Przykłady użycia - "wystąpić z" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishKomisja ma tutaj duże pole do działania i może wystąpić z wieloma inicjatywami.
The Commission has a lot of room to act here, and it can launch a lot of initiatives.
PolishDziałania niepożądane mogą wystąpić z określonymi częstościami, zdefiniowanymi poniżej:
Side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishPo wstrzyknięciu może wystąpić jedno lub więcej z poniższych działań niepożądanych:
You may also notice one or more of the following effects after injection:
PolishDziałania niepożądane mogą wystąpić z określonymi częstościami, zdefiniowanymi poniżej:
These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:
PolishPo podaniu leku Valtropin może wystąpić którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:
You may experience any of the following side effects after administration of Valtropin:
PolishCzęste działania niepożądane (Mogą wystąpić z częstością pomiędzy 1 na 10 a 1 na 100 osób)
Common side effects (may affect between 1 in 10 and 1 in every 100 people)
PolishU pacjenta mogą wystąpić niektóre objawy lub może nie wystąpić żaden z nich.
The symptoms of MS vary from patient to patient, and you may experience some or none of them.
PolishNiemniej u niektórych pacjentów maksymalne działanie może wystąpić z około 24- godzinnym opóźnieniem.
However, maximal effects may be delayed for approximately 24 hours in some patients.
PolishObjawy mogą wystąpić z opóźnieniem do 24 godzin po przedawkowaniu leku.
Symptoms may not be present for up to 24 hours after ingestion.
PolishObjawy mogą wystąpić z opóźnieniem do 24 godzin po przedawkowaniu leku.
The symptoms may be delayed for up to 24 hours after ingestion.
PolishCzęsto mogą wystąpić ciężkie reakcje związane z podaniem wlewu dożylnego, rzadko kończące się zgonem.
Severe infusion-related reactions may commonly occur, in rare cases with fatal outcome.
PolishMogą także wystąpić zakażenia z gorączką lub bez gorączki, biegunka i (lub) zapalenie błon śluzowych.
In addition, infection with or without fever, diarrhoea, and/ or mucositis may be seen.
PolishMoże wystąpić przełom nadciśnieniowy z objawami typu encefalopatii.
Hypertensive crisis with encephalopathy-like symptoms can occur.
PolishChciałbym wystąpić z dwiema sugestiami.
(DE) Mr President, I should like to put forward two suggestions.
PolishWPR jest jeszcze jednym z wielu powodów, dla których Wielka Brytania powinna wystąpić z Unii Europejskiej.
The CAP is just one of the many reasons why Britain should leave the European Union.
PolishJeśli Wielka Brytania chce kontrolować imigrację, musi ona wystąpić z Unii Europejskiej.
The solution for Britain, if it wants to control its immigration, is simply to leave the European Union.
PolishU pacjentów z zaburzeniami czynności nerek może wystąpić azotemia związana z podawanym diuretykiem tiazydowym.
Thiazide diuretic- associated azotaemia may occur in patients with impaired renal function.
PolishWymienione działania niepożądane mogą wystąpić częściej u pacjentów z chorobą wieńcową w wywiadzie.
These adverse reactions may be more common in patients with a prior history of coronary artery disease.
PolishCzy ktoś z państwa chciałby wystąpić z poparciem tego wniosku?
Does anyone else wish to speak in support of the motion?
PolishCiesząc się z uwolnienia Aung San Suu Kyi koniecznie musimy wystąpić z mocnym żądaniem w tej sprawie.
To our delight at Aung San Suu Kyi's release, we must necessarily add a strong request to that effect.

Synonimy (polski) dla "wystąpić z brzegów":

wystąpić z brzegów

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wystąpić z"

wystąpić czasownik
z przyimek
z
English
być kompatybilnym z czasownik
English
igrać z czasownik
English