"Wyspy Kanaryjskie" - angielskie tłumaczenie

PL

"Wyspy Kanaryjskie" po angielsku

PL

Wyspy Kanaryjskie {niemęskoosobowy}

volume_up
1. Geografia
Wyspy Kanaryjskie (też: Kanary)
Jednym z przykładów są Wyspy Kanaryjskie i ludzie je zamieszkujący.
One example is the Canary Islands and the people who live there.
W ciągu trzech lat na Wyspy Kanaryjskie przybyło 48 305 imigrantów.
In three years 48 305 immigrants arrived in the Canary Islands.
Nawałnica ta odizolowała też niektóre regiony Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję.
This storm also isolated several regions in Spain, particularly in the Canary Islands and Andalusia.
Wyspy Kanaryjskie (też: Kanary)
volume_up
Canaries {l.mn.} (the Canaries)
Musi on radzić sobie z napływami imigrantów przejeżdżających przezeń w drodze na Wyspy Kanaryjskie.
It has to manage the flows of immigrants travelling through the country on their way to the Canaries.
Wiemy jakie są narzędzia, ale muszę zapytać państwa szczerze, jak ma wyglądać ich wdrożenie w takich miejscach jak Malta, Lampedusa czy Wyspy Kanaryjskie.
We know what the instruments are, but I have to ask you candidly, when it comes to Malta, Lampedusa and the Canaries, what is the implementation?

Przykłady użycia - "Wyspy Kanaryjskie" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJednym z przykładów są Wyspy Kanaryjskie i ludzie je zamieszkujący.
One example is the Canary Islands and the people who live there.
PolishW ciągu trzech lat na Wyspy Kanaryjskie przybyło 48 305 imigrantów.
In three years 48 305 immigrants arrived in the Canary Islands.
PolishNawałnica ta odizolowała też niektóre regiony Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję.
This storm also isolated several regions in Spain, particularly in the Canary Islands and Andalusia.
PolishMusi on radzić sobie z napływami imigrantów przejeżdżających przezeń w drodze na Wyspy Kanaryjskie.
It has to manage the flows of immigrants travelling through the country on their way to the Canaries.
PolishAutonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (
Autonomous Community tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands (
PolishAutonomiczne wspólnotowe kontyngenty taryfowe na przywóz niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie (debata)
Autonomous Community tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands (debate)
PolishOsoby te powinny odwiedzić Wyspy Kanaryjskie i zobaczyć jak przebiegają operacje portowe przed zgłoszeniem pochopnych poprawek.
They should visit the Canary Islands and see how the port operations run before tabling hasty amendments.
PolishNależące do Hiszpanii Baleary leżą na Morzu Śródziemnym, a stanowiące region autonomiczny Wyspy Kanaryjskie − u wybrzeży Afryki.
The Balearic Islands lie offshore in the Mediterranean while the autonomous Canary Islands are to be found off the African coast.
PolishCzasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie (
Temporary suspension of autonomous Common Customs Tariff duties on imports of certain industrial products into the Canary Islands (
PolishNa przykład w zeszłym roku dzięki wspólnym operacjom liczba nielegalnych imigrantów przybywających na Wyspy Kanaryjskie zmniejszyła się o 61%.
Last year, for example, joint operations reduced the numbers of illegal immigrants arriving in the Canary Islands by 61%.
PolishRamki w dolnej części banknotów przedstawiają Wyspy Kanaryjskie i niektóre terytoria zamorskie Francji, gdzie także używa się euro.
The tiny boxes near the bottom of the banknote show the Canary Islands and some overseas territories of France where the euro is also used.
PolishWyspy Kanaryjskie są jednym z najbardziej oddalonych regionów Unii Europejskiej i charakteryzują się izolacją geograficzną i gospodarczą.
The Canary Islands are one of the European Union's outermost regions and are characterised by their geographical and economic isolation.
PolishTeraz jednak handlarze narkotykami, bronią i ludźmi omijają Maroko i docierają do Unii Europejskiej przez Mauretanię i Wyspy Kanaryjskie.
However, drug, arms and human traffickers are now bypassing Morocco by going through Mauritania and the Canary Islands to reach the European Union.
PolishWszystko jest dozwolone, dopóki nierentowny sektor bananów na wyspach, takich jak Gujana Francuska, Azory i Wyspy Kanaryjskie, jest chroniony.
Everything is permitted as long as the unprofitable banana industry on islands such as French Guiana, the Azores and the Canary Islands is protected.
PolishWiemy jakie są narzędzia, ale muszę zapytać państwa szczerze, jak ma wyglądać ich wdrożenie w takich miejscach jak Malta, Lampedusa czy Wyspy Kanaryjskie.
We know what the instruments are, but I have to ask you candidly, when it comes to Malta, Lampedusa and the Canaries, what is the implementation?
PolishOd roku 1991 Unia Europejska zawiesiła, częściowo lub całkowicie, cła wspólnej taryfy celnej na liczne produkty importowane na Wyspy Kanaryjskie.
Since 1991, the European Union has suspended, partially or in full, the common customs tariff duties on imports into the Canary Islands of a number of products.
PolishOd początku tego roku, 11 000 imigrantów dotarło na same Wyspy Kanaryjskie, a 9 000 z nich po rozpoczęciu realizacji misji Hera w dniu 23 kwietnia.
Since the beginning of the year, 11 000 immigrants have reached the Canary Islands alone, and 9 000 of these since implementation of the Hera mission on 23 April.
PolishW obliczu szerzenia się niedopuszczalnych tragedii ludzkich, odbyłem podróż do tych europejskich "punktów dostępu”, czyli na Lampedusę, Maltę, Wyspy Kanaryjskie oraz do Grecji.
Faced with the proliferation of unacceptable human tragedies, I travelled to these European access points: Lampedusa, Malta, the Canary Islands and Greece.
PolishTamto rozporządzenie ustanowiło serię autonomicznych kontyngentów taryfowych odnośnie do importu niektórych produktów rybołówstwa na Wyspy Kanaryjskie w okresie od 2002 do 2006 roku.
That regulation established a series of autonomous tariff quotas on imports of certain fishery products into the Canary Islands, for the period 2002-2006.
PolishDotknęły one regiony w Portugalii, w zachodniej Francji, różne regiony w Hiszpanii, zwłaszcza Wyspy Kanaryjskie i Andaluzję, jak również Belgię, Niemcy i Niderlandy.
They have hit regions in Portugal, western France, various regions in Spain, in particular the Canary Islands and Andalusia, as well as Belgium, Germany and the Netherlands.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "Wyspy Kanaryjskie"

wyspy rzeczownik
English