"wyspy" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyspy" po angielsku

volume_up
wyspy {niemęskoos.}
EN
PL

wyspy {niemęskoosobowy}

volume_up
wyspy (też: wysepki)
Możecie zobaczyć Wyspy -- jest osiem wysp -- wynurzające się z wody.
You can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
Wyspy Salomona składają dokumenty przystąpienia do konwencji z Lome.
The Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
Małe wyspy archipelagu maltańskiego są szczególnie narażone.
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.

Przykłady użycia - "wyspy" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlatego domagamy się sprawiedliwego systemu demarkacyjnego dla wyspy Formentery.
We therefore call for a fair demarcation system for the island of Formentera.
PolishNiedawno mieszkańców Malty i wyspy Gozo poruszył przypadek Jamiego Zammita.
Recently the Maltese and Gozitan people were moved by the case of Jamie Zammit.
PolishUE i Wyspy Salomona podpisują trzyletnie dwustronne porozumienie w sprawie połowów.
The European Community and the Solomon Islands sign a new bilateral fisheries agreement.
PolishUmowa o partnerstwie w sprawie połowów WE - Wyspy Świętego Tomasza i Książęca (głosowanie)
Fisheries Partnership Agreement between the EC and São Tomé and Príncipe (vote)
PolishWyspy Salomona składają dokumenty przystąpienia do konwencji z Lome.
The Solomon islands deposit the instruments of accession to the Lomé Convention.
PolishI w tym samym roku, 10 lat temu, skierowałem się na północ na Wyspy Phoenix.
And that same year, 10 years ago, I headed north to the Phoenix Islands.
PolishMożecie zobaczyć Wyspy -- jest osiem wysp -- wynurzające się z wody.
You can see the Islands -- there are eight islands -- that pop out of the water.
PolishTak więc to jest coś w rodzaju Wyspy Ellisa i ujrzenia Ameryki po raz pierwszy.
So it's sort of Ellis Island, and seeing America for the first time.
PolishDotąd ratyfikowały ją trzy państwa: Bahamy, Liberia i Wyspy Marshalla.
Three States have so far ratified it: the Bahamas, Liberia and the Marshall Islands.
PolishTylko trzy największe z nich, Malta, Gozo i Comino to wyspy zamieszkałe.
Only the three largest islands - Malta, Gozo and Comino - are inhabited.
PolishWidziały wyspy, i ulękły się; kończyny ziemi zdumiały się; zgromadziły się, i zeszły się.
The isles have seen, and fear; the ends of the earth tremble; they draw near, and come.
PolishNie chcemy być już wyspą stojącą w cieniu innej wyspy, zdominowaną przez brytyjskie interesy.
We no longer want to be an island behind an island, dominated by British interests.
PolishProblemem, przed którym stoją te wyspy, jest zagrożenie spowodowane wzrostem poziomu morza.
The problem these islands face is that they are under threat from rising water levels.
Polishi zacząłem pracę po drugiej stronie wyspy.
And I looked at it, just said, "Yuck," and go and work on the other side of the island.
PolishHaiti i mieszkańcy wyspy potrzebują strażaków, lekarzy, szpitali i artykułów pierwszej potrzeby.
Haiti and its people need fire-fighters, doctors, hospitals and basic necessities.
PolishObecnie Unia Europejska i Wyspy Salomona negocjują nową umowę.
A new agreement is currently being negotiated between the EU and the Solomon Islands.
PolishMałe wyspy archipelagu maltańskiego są szczególnie narażone.
The smaller islands of the Maltese archipelago are particularly vulnerable.
Polish. - Rząd Malty powinien zrealizować podobne inicjatywy w odniesieniu do wyspy Gozo.
in writing. - The Government of Malta should follow similar initiatives for the island of Gozo.
PolishWyspy Unii Europejskiej muszą obecnie stawić czoła licznym problemom.
The European Union's island and outermost regions are facing a number of problems at the moment.
PolishJednym z przykładów są Wyspy Kanaryjskie i ludzie je zamieszkujący.
One example is the Canary Islands and the people who live there.