"wyspa" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyspa" po angielsku

volume_up
Wyspa Man {nazwa wł.}
volume_up
bezludna wyspa {f.}
PL

wyspa {żeński}

volume_up
1. Anatomia
wyspa
2. inne
wyspa (też: wysepka)
Mieszkam na wyspie leżącej za wyspą leżącą u wybrzeży Europy.
I live on an island which is behind an island which is off the coast of Europe.
Nie chcemy być już wyspą stojącą w cieniu innej wyspy, zdominowaną przez brytyjskie interesy.
We no longer want to be an island behind an island, dominated by British interests.
Wyspa Gozo potrzebuje wsparcia w formie realizacji analogicznych specjalnych środków.
The island of Gozo needs the assistance through the introduction of similar special measures.
wyspa (też: ostrów)
Dla przykładu, oglądał kamieniarzy pracujących na wyspach Lesbos. ~~~ Musieli oni zmierzyć okrągłe kolumny.
So one example is he sees these stonemasons working on the Isle of Lesbos, and they need to measure out round columns.
Są też Wyspy Normandzkie i wyspa Man, które wchodzą w skład Wysp Brytyjskich, ale nie są częścią Zjednoczonego Królestwa ...
Then there are the Channel Islands and the Isle of Man, which are part of the British Isles but not part of the UK... confused yet?
Mieliśmy konferencje na wyspie Man, a ja ciągle wysyłałem maile z zapytaniem, czy mieli już okazję przyjrzeć się próbkom śluzu.
It was only because we had a conference on the Isle of Man. ~~~ But I kept emailing, saying, "Have you had a chance to look at my slime yet?"

Przykłady użycia - "wyspa" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishDlaczego Grenlandia nazywa się "zieloną wyspą”, a jest dzisiaj całkowicie zamrożona?
Why does Greenland have the name it does, and yet it is entirely frozen today?
PolishCypr jest trzecią co do wielkości, po Sycylii i Sardynii, wyspą na Morzu Śródziemnym.
Cyprus is the third largest island in the Mediterranean, after Sicily and Sardinia.
PolishJeśli spojrzymy na mapę zauważymy, że wyspa ta ma ogromne znaczenie strategiczne.
If we look at the map we see that this island republic is of supreme strategic importance.
PolishNie stało się tak w Ziemi Ognistej -- podobna wyspa, podobni ludzie.
How many of the things in our pockets could we continue to make after 10,000 years?
PolishPamiętam, jak pojechałem do Australii, na wyspę o nazwie One Tree Island, Wyspa Jednego Drzewa.
I remember I took a trip to Australia, went to an island called One Tree Island.
PolishZdaję sobie oczywiście sprawę, że Malta, wyspa tej wielkości, jest pod ogromną presją.
I realise that Malta, of course, with the size of the island, is under enormous pressure.
PolishNie chcemy być już wyspą stojącą w cieniu innej wyspy, zdominowaną przez brytyjskie interesy.
We no longer want to be an island behind an island, dominated by British interests.
PolishPomimo wielu starań na rzecz zjednoczenia kraju wyspa do dziś pozostaje podzielona na dwie części.
Despite numerous efforts to reunify the country, it remains divided to this day.
PolishWyspa Gozo potrzebuje wsparcia w formie realizacji analogicznych specjalnych środków.
The island of Gozo needs the assistance through the introduction of similar special measures.
PolishMieszkam na wyspie leżącej za wyspą leżącą u wybrzeży Europy.
I live on an island which is behind an island which is off the coast of Europe.
PolishWydaje się, że jest ziarno prawdy w słowach Johna Donne'a: "Nikt nie jest samotną wyspą".
There seems to be some truth in John Donne's "No man is an island."
PolishKółko oznacza miejsce, o którym będę mówić, Kanał Gowanus i Wyspa Governors Island.
And what's circled is the site that I'm going to talk about, the Gowanus Canal and Governors Island.
Polish"Ta wyspa Ziemia" W Hollywood znają się na swojej robocie.
Here it is: "This Island Earth." ~~~ And leave it to Hollywood to get it just right.
PolishBo kiedyś była zieloną wyspą, ale klimat zmienił się niezależnie od człowieka.
The answer is that it once was a green island, but the climate changed, independently of human activities.
PolishW tym kontekście UE jest zbyt mała, żeby mogła być odizolowaną wyspą.
In this context, the EU is too small to be an isolated island.
PolishPytanie, które chciałbym w tym kontekście zadać, brzmi: dlaczego Grenlandia nazywana jest Zieloną Wyspą?
The question I would like to ask on this subject is: why is Greenland called Greenland?
PolishJesteśmy energetyczną wyspą, która potrzebuje więcej kontaktu z innymi.
We are an energy island that needs more interconnections.
PolishPrawdopodobnie najlepszym udokumentowanym łowiskiem żarłacza olbrzymiego na świecie jest wyspa Achill.
Probably the best documented basking shark fishery in the world is that from Achill Island.
PolishRzecz jasna, Kosowo nie jest jednak samotną wyspą w tym regionie.
However, Kosovo is not, of course, an island in this region.
PolishNad wyspą z niesłychaną siłą przeleciał tajfun Morakot, pozostawiając za sobą ponad 750 ofiar śmiertelnych.
Typhoon Morakot swept across the island with unbridled force, leaving more than 750 people dead.

Synonimy (polski) dla "wyspa":

wyspa