PL

wysokości

volume_up

Przykłady użycia - "wysokości" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishNajwyższym szczytem jest leżący w Szkocji Ben Nevis o wysokości 1 343 m.n.p.m.
The highest mountain is Ben Nevis in Scotland which reaches a height of 1 344m.
PolishCięcia w wysokości 2% są w przypadku Trybunału Audytorów absolutnie wykluczone.
This 2% cut would be completely out of the question for the Court of Auditors.
PolishSystemy gwarancji depozytów w zakresie wysokości pokrycia oraz terminu spłaty (
Deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the payout delay (
PolishUważam, że Parlament Europejski pokazał, że może stanąć na wysokości zadania.
I believe that the European Parliament has shown that it can come up to the mark.
PolishSeria Kamer Sieciowych AXIS P85 jest przeznaczona do montażu na wysokości oczu,
AXIS P85 Network Camera Series is designed for eye-level placement and the
PolishKomisja zaproponowała cel redukcyjny w wysokości 135 gramów CO2 na kilometr.
The Commission proposed a reduction target of 135 grams of CO2 per kilometre.
PolishNa sam rok 2008 na tę inicjatywę przeznaczono środki w wysokości 2,2 miliona euro.
A budget of EUR 2 200 000 was allocated to this initiative for 2008 alone.
PolishPrzy stawce w wysokości 0,05 % przyniesie on dochód powyżej 200 miliardów euro.
A levy rate of 0.05% would provide revenues in excess of EUR 200 billion.
Polishograniczenia czasu trwania leczenia z zastosowaniem maksymalnej dawki dobowej w wysokości
limitations of treatment duration of the maximum daily dose of 375mg to 4 weeks;
PolishNależy zastosować próg w wysokości 50 milionów euro, zamiast obecnych 25 milionów euro.
A threshold of EUR 50 million should apply, instead of the current EUR 25 million.
PolishŻe wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba na ziemię spojrzał;
To hear the sighing of the prisoner; To loose those that are appointed to death;
PolishAle my, u siebie, w Europie musimy stanąć na wysokości zadania w tym okresie.
But we at home in Europe have to rise to the momentousness of this period.
PolishCo stanie się z wymogiem Parlamentu w wysokości 95 g na kilometr do 2020 r.?
What will become of Parliament's requirement of 95 g per kilometre by 2020?
PolishTo gwarantuje, że otrzymasz przysługujące Ci świadczenia w maksymalnej wysokości.
In this way, you are ensured of receiving the maximum benefits to which you are entitled.
PolishKomisja wnioskuje zatem o uruchomienie środków w wysokości 9 593 931 euro.
The Commission, therefore, proposes to mobilise an amount of EUR 9 593 931.
PolishZważywszy szacowaną sumę 8,4 miliarda euro, daje to zysk w wysokości 620 milionów euro.
Given an estimated total of EUR 8.4 billion, that makes a profit of EUR 620 million.
PolishLudzie to jedyny gatunek z naczelnych, który cierpi na lęk wysokości.
Humans appear to be the only primates that I know of that are afraid of heights.
PolishPoprawka ta sugeruje liniową obniżkę w wysokości 13,5% stawki dla okresu po 2010 r.
The amendment suggests a linear reduction of 13.5% in the rate for the post-2010 period.
PolishKomisja Europejska proponuje zatem uruchomienie kwoty w wysokości 453 570 euro.
The European Commission is therefore proposing the mobilisation of the sum of EUR 453 570.
PolishProgram ten dysponuje budżetem w wysokości 50 miliardów euro na lata 2007-2013.
It has a budget allocation of EUR 50 billion for the period 2007-2013.

Synonimy (polski) dla "wysokość":

wysokość
lęk wysokości