"wysiłek fizyczny" - angielskie tłumaczenie

PL

"wysiłek fizyczny" po angielsku

PL

wysiłek fizyczny {męski}

volume_up
wysiłek fizyczny

Przykłady użycia - "wysiłek fizyczny" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPomini cie posiłku lub nieplanowany du y wysiłek fizyczny mo e prowadzi do hipoglikemii.
Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia.
PolishNa początku badania wysiłek fizyczny pacjentów trwał około 7 minut.
At the start of the study, the patients could exercise for about 7 minutes.
PolishPrawidłowa dieta i wysiłek fizyczny to wymogi warunkujące prawidłowy wzrost i zdrowy rozwój dzieci.
Correct diet and physical exercise are prerequisites for normal growth and healthy development in children.
PolishOmini cie posiłku lub nieplanowany du y wysiłek fizyczny mo e prowadzi do hipoglikemii (patrz punkt 4. 8 i 4. 9).
Omission of a meal or unplanned, strenuous physical exercise may lead to hypoglycaemia (see section 4.8 and section 4.9).
PolishModyfikacja dawki może być również konieczna w przypadku, gdy pacjenci podejmują bardziej intensywny wysiłek fizyczny lub zmieniają sposób odżywania.
Adjustment of dosage may also be necessary if patients undertake increased physical activity or change their usual diet.
PolishModyfikacja dawkowania może być ponadto konieczna, gdy pacjenci podejmują wzmożony wysiłek fizyczny lub zmieniają zwykle przestrzegany plan posiłków.
Adjustment of dosage may be also necessary if patients undertake increased physical activity or change their usual meal plan.
Polish„ SINGULAIR w profilaktyce astmy u dzieci w wieku od 2 do 5 lat, u których skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
SINGULAIR as prophylaxis of asthma for 2 to 5 year old patients in whom the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.
PolishNa szybkość wchłaniania i co za tym idzie na początek i czas działania może mieć wpływ miejsce podania leku, wysiłek fizyczny oraz inne czynniki.
The rate of absorption, and consequently the onset and duration of action, may be affected by the injection site, exercise and other variables.
PolishStosowanie preparatu SINGULAIR w profilaktyce astmy u pacjentów w wieku 2 do 5 lat, u których skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
SINGULAIR as prophylaxis of asthma for 2 to 5 year old patients in whom the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.
PolishZa to wysiłek fizyczny zwiększa odkładanie wapnia w kościach, rozwija kompetencje społeczne dzieci i jest istotnym czynnikiem w walce ze stresem.
Exercise, on the other hand, increases the deposition of calcium in the bones, develops children's social skills and is an important factor in the fight against stress.
PolishAstma indukowana wysiłkiem fizycznym Singulair jest też stosowany w profilaktyce astmy, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
Exercise-induced asthma Singulair is also indicated in the prophylaxis of asthma in which the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.
PolishSINGULAIR wskazany jest też w profilaktyce astmy u pacjentów w wieku od 2 lat i starszych, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
SINGULAIR is also indicated in the prophylaxis of asthma from 2 years of age and older in which the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.
PolishSINGULAIR jest też stosowany w profilaktyce astmy u pacjentów w wieku od 2 lat i u starszych, w której skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny.
SINGULAIR is also indicated in the prophylaxis of asthma from 2 years of age and older in which the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction.
Polish„ Singulair wskazany jest również w profilaktyce astmy u dzieci w wieku co najmniej 2 lat, u których skurcz oskrzeli wywołany jest głównie przez wysiłek fizyczny. ”
“ Singulair is also indicated in the prophylaxis of asthma from 2 years of age and older in which the predominant component is exercise-induced bronchoconstriction”.
PolishMoże być także stosowany w zapobieganiu objawom astmy wywoływanym przez wysiłek fizyczny lub inne czynniki wyzwalające, takie jak: kurz domowy, pyłki, koty, psy i dym papierosowy.
It can also be used to prevent asthma symptoms caused by exercise or other triggering factors, such as house dust, pollen, cats, dogs and cigarette smoke.
PolishMontelukast sodu stosowany jest w leczeniu uzupełniającym (jednocześnie z kortykosteroidami wziewnymi) oraz profilaktycznie w prewencji skurczu oskrzeli wywołanego przez wysiłek fizyczny.
Montelukast sodium has been used for the add-on treatment (concomitantly with inhaled steroids) and to prevent exercise-induced bronchoconstriction.
PolishU pacjentów w wieku 2 do 5 lat, skurcz oskrzeli wywołany przez wysiłek fizyczny może być głównym objawem przewlekłej astmy, która wymaga leczenia wziewnymi kortykosteroidami.
In 2 to 5 year old patients, exercise-induced bronchoconstriction may be the predominant manifestation of persistent asthma that requires treatment with inhaled corticosteroids.
PolishU dzieci w wieku od 2 do 5 lat skurcz oskrzeli wywołany przez wysiłek fizyczny może stanowić dominujący objaw przewlekłej astmy, wymagający zastosowania kortykosteroidów wziewnych.
In 2 to 5 year old patients, exercise-induced bronchoconstriction may be the predominant manifestation of persistent asthma that requires treatment with inhaled corticosteroids.

Podobne angielskie tłumaczenia dla słowa "wysiłek fizyczny"

fizyczny przymiotnik
wysiłek rzeczownik
pracownik fizyczny rzeczownik
wysiłek intelektualny rzeczownik
pociąg fizyczny rzeczownik
format fizyczny rzeczownik
nośnik fizyczny rzeczownik