PL

wyrzucony {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
1. ogólne
wyrzucony (też: wydalony, usunięty)
wyrzucony (też: usunięty, wywalony)
wyrzucony (też: zwolniony)
2. potoczny
wyrzucony (też: wylany)
volume_up
sacked {przym.} [pot.]
3. "z pracy", potoczny
wyrzucony (też: wywalony)
volume_up
fired {przym.} [pot.]

Przykłady użycia - "wyrzucony" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishPreparat Macugen trzymany w temperaturze pokojowej przez ponad dwa tygodnie powinien zostać wyrzucony.
Macugen should be discarded if kept at room temperature for more than two weeks.
PolishRaz użyty pojemnik z preparatem musi być wyrzucony natychmiast po użyciu.
You must throw away the container as soon as you have used it.
PolishPogrzebem oślim pogrzebiony bądzie; wywleczony i wyrzucony będzie za bramy Jeruzalemskie.
He shall be buried with the burial of an ass, drawn and cast forth beyond the gates of Jerusalem.
PolishKażdy dozownik jest przewidziany do maksymalnie czterotygodniowego stosowania i musi być następnie wyrzucony.
Each pen is intended for a maximum four-week use period and must then be discarded.
PolishJeśli jesteś członkiem drużyny i grasz źle, to albo zostajesz wyrzucony, albo każą ci poprawić kwalifikacje.
If you are part of a team, and you play badly, you are either dropped or told to up your game.
PolishJeźliby kto nie mieszkał we mnie, precz wyrzucony będzie jako latorośl, i uschnie; i zbiorą je i na ogień wrzucą, i zgoreje.
If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and they gather them, and cast them into the fire, and they are burned.
PolishNowością jest to, że większość szwedzkiej młodzieży posiada swój własny komputer, w swoim pokoju, a odbiornik telewizyjny został wyrzucony.
What is new is that a majority of young people in Sweden have their own computers in their rooms and that TV sets have been thrown out.
PolishW przeciwnym razie zostanie uznany za imigranta nielegalnego i będzie traktowany jak obiekt niepożądany, uwięziony na okres do 18 miesięcy, a następnie wyrzucony.
Otherwise, he will be considered illegal and will be treated as an unwanted object, imprisoned for up to 18 months and thrown out.
PolishJeśli wstrzykiwacz został wyjęty z lodówki i pozostawał w temperaturze pokojowej około 30 minut przed wstrzyknięciem, powinien być użyty w ciągu 7 dni lub wyrzucony.
When your pen has been removed from the refrigerator and left at room temperature for approximately 30 minutes before injection it must either be used within 7 days or disposed of.
PolishTraktat z Lizbony, który jest byłą Konstytucją Europejską w przebraniu, został wyrzucony do kosza na śmieci w referendach w Holandii i we Francji, a następnie także w Irlandii.
The Treaty of Lisbon, which is the ex-European Constitution in disguise, was consigned to the waste paper bin in referendums in the Netherlands and in France, and subsequently also in Ireland.

Synonimy (polski) dla "wyrzucić":

wyrzucić