"wyryty" - angielskie tłumaczenie

PL

"wyryty" po angielsku

volume_up
wyryty {przym. m.}
EN
volume_up
wyryć {czas. dk}
PL

wyryty {przymiotnik rodzaju męskiego}

volume_up
wyryty
volume_up
graven {przym.} [arch.]
Grzech Judzki napisany jest piórem żelaznem, a ostrym dyjamentem wyryty jest na tablicy serca ich, i na rogach ołtarzów waszych;
The sin of Judah is written with a pen of iron, [and] with the point of a diamond: it is graven upon the tablet of their heart, and upon the horns of your altars;

Przykłady użycia - "wyryty" po angielsku

Poniższe tłumaczenia pochodzą z zewnętrznych źródeł i mogą być niedokładne. bab.la nie jest odpowiedzialne za ich brzmienie.

PolishJeśli chodzi o technikę - jest wycinany piaskowany, wyryty i naniesiony na szkło architektoniczne.
So the technique, it's cut, sandblasted, etched and printed glass into architectural glass.
PolishBoltzmann podał wzór -- wyryty na jego nagrobku -- który dokładnie określa czym jest entropia.
Boltzmann gave us a formula -- engraved on his tombstone now -- that really quantifies what entropy is.
PolishJednak niestety to nie ten dokument zostanie wyryty w pamięci tych osób z całego świata, którzy uczestniczyli w genewskich debatach.
However, unfortunately it is not this document that will remain engraved on the memories of those who, from around the world, attended the debates in Geneva.
PolishGrzech Judzki napisany jest piórem żelaznem, a ostrym dyjamentem wyryty jest na tablicy serca ich, i na rogach ołtarzów waszych;
The sin of Judah is written with a pen of iron, [and] with the point of a diamond: it is graven upon the tablet of their heart, and upon the horns of your altars;